Säter och Gagnef i unikt samarbete för friska medarbetare

Kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller bland annat kompetensförsörjning, och en viktig del i att hantera detta är att öka hälsan bland medarbetarna. Att fokusera på att främja och bidra till hälsa, istället för att behöva lägga stora resurser på rehabiliteringsåtgärder är grunden för den hälsoförsäkring som Centerkommunerna Säter och Gagnef nu inför.

-Vi är först ut i Sverige med att agera på detta proaktiva sätt för att förbättra hälsotalen bland medarbetarna i våra kommuner, säger Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande i Gagnef.

-Vi vågar pröva nya vägar och vi se fram emot att följa hur det vi nu går in i utvecklas. Förhoppningen är att detta på längre sikt bidrar till bättre folkhälsa, genom att vi går före och hittar sätt som gör att fler kan vara friska längre upp i åldrarna, säger Hans Johansson (C), ordförande för Kommunstyrelsens personalutskott i Säter.

Upphandlingen är avslutad och det står nu klart att det är Skandia som Gagnefs och Säter sluter avtal med om en hälsoförsäkring: Hälsoförsäkringen Balans. Kommunerna kommer även fortsätta med traditionell företagshälsovård. Hälsoförsäkringen är ett komplement och en utveckling.

Det kommunerna slutit avtal med Skandia om innebär två olika spår, som samverkar för en ökad hälsa bland medarbetarna:

1. Proaktiva insatser i form av personlig vägledning

Medarbetarna får en personlig hälsovägledare och utifrån en kartläggning som görs för att identifiera behov kan medarbetaren använda försäkringens proaktiva insatser, högst 6 gånger per år. Det här är alltså till för de medarbetare som inte är i en sjukskrivningsperiod, utan det är förebyggande insatser och kan innebära till exempel vägledning kring yrkeslivet, kost, livsstil och vardagsplanering.

Medarbetarna tar själva initiativet till att använda tjänsten. Insatserna ska vara evidensbaserade.

-Det innebär att vi ställer höga krav på att de som arbetar med medarbetarna ska ha en hög kompetens, och vara verksamma bland annat som legitimerade psykologer, arbetsterapeuter, dietister och så vidare, säger Hans Johansson.

2. Friskvårdsinsats (digitalt verktyg) och bonus

Här handlar det om en digital coachning samt registrering av genomförda aktiviteter som främjar hälsan. Syftet är att motivera till hälsosamma beteendeförändringar vad gäller till exempel återhämtning, motion och kost.

När medarbetarna registrerar sina aktiviteter och när hen har genomfört hälsosamma aktiviteter och nått uppsatta hälsomål premieras det med friskvårdscheckar upp till 1000 kr per år. Denna friskvårdinsats riktar sig till samtliga medarbetare som frivilligt registrerar sig i det digitala verktyget.

-Motion, kost och återhämtning har stor betydelse för ditt välmående. Därför vill vi öka incitamentet till en hälsosammare livsstil. Med det här digitala verktyget uppnår vi detta genom att medarbetarna genererar sin egen bonus – du får när du gör, säger Fredrik Jarl.

Många arbetsgivare har olika friskvårdsbidrag som till exempel betalas ut i samband med kvitto på ett köp av någon form av medlemskap eller klippkort på en anläggning. I de fallen är det svårt att veta om medarbetarna faktiskt använder sitt bidrag för sin hälsa. Med bonus som betalas ut i efterhand finns inte det problemet.

Hälsoförsäkringen kommer att kosta 600 kr per medarbetare och år.

-Det ser vi som en investering och målsättningen är att detta kommer finansiera sig själv genom friskare medarbetare. 600 kronor är väldigt lite om vi jämför med vad en enda sjukdag kostar samhället, säger Hans Johansson.

-Friskare medarbetare är en vinst både för medarbetarna själva och för arbetsgivarna. Friska medarbetare har högre livskvalitet och är mer sällan sjuka. Det kallar vi en win-winsituation, säger Fredrik Jarl.

Läs DT:s artikel om satsningen genom att klicka här.