Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Unga behöver välja lokala arbetsmarknaden

Unga behöver välja lokala arbetsmarknaden

Hur tryggar vi kompetensförsörjningen i framtiden? Främst i kommunerna, men också regionalt och nationellt. Hur får vi våra unga att välja yrken som ger dem arbete? Hur marknadsför vi lokal arbetsmarknad så att fler unga väljer att stanna i mindre orter som Hedemora och i Dalarna? Hur får vi fler att vilja bli egna företagare? Frågor som kommer att bli allt viktigare de närmaste åren, eftersom vi blir allt färre i arbetsför ålder.

Här finns det mycket att utveckla i kontakten mellan skola och näringsliv, men även för kommunerna som arbetsgivare. Vi måste bli bättre på att informera både vårdnadshavare och de unga om vilka alternativ som finns när det gäller möjligheter att få arbete i närområdet. Tidig information och utbildning av föräldrar och vårdnadshavarna i vilka yrken som finns och hur det ser ut ute på arbetsplatserna idag.

Bilden många äldre generationer bär med sig stämmer kanske inte alls med dagens verklighet. Skolornas SYO och övriga lärare behöver också kontinuerligt uppdateras av hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. Vi behöver lyfta fram förebilder från näringslivet och från kommunens anställda som kan berätta om sitt yrke.

Säkerhet och arbetsmiljö är områden som har haft fokus länge och det arbetet har skapat helt andra arbetsförhållanden än tidigare på många arbetsplatser. Idag behövs också många fler högutbildade i vår industri. Allt fler moment automatiseras och behovet av arbetskraft har förändrats i takt med den utvecklingen. Det behövs ett tätare samarbete mellan utbildningssamordnare och näringsliv för att i tid få till de utbildningar som näringslivet efterfrågar.

Vi måste också se till att underlätta möjligheten till olika slags praktik för eleverna. Där har näringslivet en viktig del i att tillskapa möjligheter till praktikplatser. Jag vet av egen erfarenhet, att som företagare är det inte helt enkelt att ta emot någon som behöver tid och handledning. Dagens arbetsliv är tight och ekonomin snäv, men på något vis måste vi lösa den knuten om det ska finnas arbetskraft som vill arbeta i våra företag i framtiden.Alla aktörer är delaktiga i att få våra unga att välja närområdet när de väljer arbetsplats. Vi behöver kunna erbjuda bra förskolor och skolor, bra boende, fungerande infrastruktur och möjlighet till varierande fritidsaktiviteter. Konkurrensmedel som vi i Dalarnas kommuner och i regionen måste bli bra på att marknadsföra. Då har vi en bra chans i konkurrensen om framtidens arbetskraft.

/Christina Lundgren (C), kommunalråd, Hedemora kommun

Läs hela Christinas ledare i Dalabygden genom att klicka här.