Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Senareläggning av distriktsstämmor!

Senareläggning av distriktsstämmor!

Centerpartiet och Centerkvinnornas distriktsstämma senareläggs till efter sommaren

Med anledning av Covid-19 och efter rekommendation av Partistyrelsen har Centerpartiet i Dalarnas distriktsstyrelse beslutat att senarelägga årets distriktsstämma.

Centerkvinnorna i Dalarna har fattat ett likalydande beslut.

Nytt datum för distriktsstämmorna kommer att beslutas vid ett senare tillfälle.

Konsekvenserna av detta blir att valda funktionärer fortsätter i sitt uppdrag till dess att stämman kan genomföras. På 2020 års stämma behöver varken frågor som relaterar till allmänna val eller motionsyttranden inför partistämman behandlas, vilket gör att konsekvenserna i övrigt går att hantera på ett bra sätt.

Vid eventuella frågor kontakta Ombudsman Göte Persson.

E-post: gote.persson@centerpartiet.se

Mobil 070-595 46 61.