Rätt vård vid rätt tidpunkt och på rätt plats!

Region Dalarna ökar samarbetet med Falu kommun och Borlänge kommun för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård och för att förbättra förutsättningarna för att ge rätt vård vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Detta genom ett så kallat mobilt team, med läkare och sjuksköterska som åker ut och kan utföra bedömningar och vissa behandlingar i hemmet.

Mobilt sjukvårdsteam i Falun-Borlänge är ett samarbete mellan Region Dalarna, Unicares vårdcentraler, Falu kommun och Borlänge kommuns hemsjukvård och teamet finns tillgängligt helgfria vardagar dagtid.

Sedan tidigare finns ett mobilt team i Ludvika/Smedjebacken och arbetet fortskrider för att fler team ska komma på plats i Dalarna.

– Det här ger en ökad trygghet för de äldre och sköraste patienterna. Det underlättar hemskrivningar från sjukhuset och förhindrar inläggningar och onödiga transporter, säger Gunilla Franklin, 1:a linjens chef vid Vårdcentralen Tisken där detta team utgår ifrån.

– Multisjuka och sköra patienter ska inte behöva bollas runt mellan regionens vårdinrättningar och den kommunala omsorgen. Därför är det en prioriterad fråga att utveckla mobila team i samverkan med länets kommuner, för ett tryggt och samlat omhändertagande, och till gagn för de allra sköraste patienterna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.

Det mobila teamet Falun-Borlänge:

  • Stöttar bland annat hemsjukvård, ambulans, särskilt boende/vård- och omsorgsboende, personlig assistans/LSS-boende.
  • Kan anlitas av slutenvården för att förkorta patients vårdtid på sjukhus.
  • Kan bistå med kortare medicinska insatser i hemmet efter utskrivning.

Teamets bil är utrustad med medicinteknisk utrustning som till exempel EKG, defibrillator, pulsoximeter, bladderscan, doppler, våg, Optichamber med mask, provtagningsmaterial och vissa läkemedel.