Inget är som vanligt – allt är som vanligt

Det är märkliga tider vi lever i. Å ena sidan orsakar corona-viruset den största katastrofen i modern tid, med konsekvenser som i nuläget inte går att överblicka. Varken vad gäller själva sjukdomen eller de ekonomiska effekterna av att företag slår igen och permitterar personal. Å andra sidan går livet vidare ändå. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården och på vård- och omsorgsboende förväntas att gå till jobbet som vanligt.

I skrivande stund är antalet bekräftade corona-fall i Dalarna 13 till antalet. 3 stycken vårdas på sjukhus varav en på intensivvårdsavdelningen. Med tanke på hur snabbt krisen har utvecklats på bara en vecka så vågar jag inte ens sia om hur läget är kommande vecka när denna text når er läsare.

Bristen på sjukvårdsmateriel är det som hittills varit mest kritiskt. För trots corona så fortsätter människor att bli sjuka i helt vanliga sjukdomar så som stroke, diabetes, hjärtflimmer, cancer, njursvikt osv. Människor råkar ut för olyckor som kräver avancerad akutvård och stora resurser inom hälso- och sjukvården. Ja, det är ungefär som vanligt. Allt detta skapar redan ett hårt tryck på hälso- och sjukvården som går kort på personal. Och det blir inte bättre då sjukfrånvaron ökat så att mer än 10 procent av personalen inom hälso- och sjukvården är hemma på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn. Skulle beslut tas om stängning av förskolor och skolor riskerar läget att bli riktigt svårt då fler då behöver vara hemma för att ta hand om sina barn.

Ingen vet hur det här slutar än. Och därför vill jag här passa på att uppmana er alla att ha tilltro till våra myndigheter. Följ Folkhälsomyndighetens nyhetsrapporter och aktuell information om läget i Dalarna finns på Region Dalarnas webb. Följ de råd som ges. Överreagera inte. Men iaktta försiktighet. Tvätta händerna med tvål och vatten. Nys i armvecket. Undvik att träffa äldre personer. Och bunkra inte. Det är inte någon brist på varken toalettpapper, livsmedel eller alvedon om alla agerar någorlunda normalt. Då räcker det till alla som behöver.

Så förutom att inget är som vanligt just nu, så behöver vi ändå försöka att agera som vanligt. Följderna av den totala nedstängning som flera företagare just nu ser, där orderingången helt försvann över en natt, kommer att bli vår nästa riktigt stora utmaning. Arbetslöshet, konkurser, minskade skatteintäkter och pensioner. Vi är många som är beroende av att hjulen snabbt kan börja snurra igen. Om några veckor har vi förmodligen omvärderat vad som är normalt.

/Sofia Jarl, regionråd (C)

Läs hela Sofias ledare i Dalabygden genom att klicka här