När staten flyr mindre orter...

I dessa Coronatider då många möten ställs in finns tid att läsa lite annat än det som är på dagsagendan. Häromdagen läste jag statistik över förändringen av antalet arbetstillfällen i kommunen. Där stod att antalet arbetstillfällen i den offentliga sektorn i kommunen minskat med ca 170 under senaste tioårsperioden. Jag blev lite konfunderad eftersom jag vet att kommunen har ökat antalet anställda under den här tiden. Men så kom jag på orsaken...

De statliga myndigheterna Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har under nämnda tidsperiod stängt sina kontor i Hedemora och valt att flytta till andra större kommuner. Först ut var Försäkringskassan som valde att stänga i Hedemora och flytta till Avesta. Nästa på tur var Migrationsverket som mitt i värsta flyktingkrisen stängde kontoret med nästan 60 anställda och flyttade till Borlänge. Där hade man sedan länge planerat för ett nytt kontor utan att informera.

Hedemora var samtidigt en av de kommuner som tog emot flest flyktingar i hela landet, så förändringen blev mycket kännbar. Sedan var det Arbetsförmedlingens tur, vars representant beskrev allt man skulle ställa upp med för att hjälpa kommunens arbetslösa och nyanlända. I nästa stund stängde man kontoret och flyttade till Avesta.

Det tråkiga är att förändringarna inte kommunicerats i förväg med företrädare för kommunen. Varken politiker, tjänstepersoner eller näringslivsbolaget har på något sätt informerats om vad som varit på gång. Det känns som om en liten kommun som Hedemora blir styvmoderligt behandlad av de statliga myndigheterna. I princip har vi i Hedemora stått inför fullbordat faktum varje gång.

I dagarna har så Postnord flyttat sin sortering och paketverksamhet till Avesta och stängt det egna företagscentret som fanns i Hedemora. Också den här förändringen var gjord utan att kontakta kommunledning med information. Förändringen uppdagades när Avesta Tidning skrev om nybyggnationen, men då var det för sent att förändra saken. Nu är inte Postnord en myndighet i sig men Statens Post och Telestyrelse hanterar ju ytterst de här frågorna och förändringen drabbar åter näringslivet negativt i kommunen.

De här förändringarna gör det inte enklare att bo och verka i en lite kommun, något som alla på nationell nivå säger sig värna om. Den här negativa utvecklingen står alla i kommunen enade mot. Det spelar ingen roll vilken partifärg du har.

Om du är näringsidkare eller privatperson inför den här förändringen är vi ense – vi vill ha statlig service kvar i kommunen! Nu är det upp till staten att leverera den servicen, om hela landet ska fortsätta leva.

/Christina Lundgren (C), kommunalråd Hedemora

Läs Christinas ledare i Dalabygden genom att klicka här