Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / En skola med individen i centrum

En skola med individen i centrum

En god utbildning där alla elever får chans att lära och utvecklas är grundläggande för varje enskild individs utveckling. Skolan och dess utformning är därför på många vis avgörande om alla elever ska få möjlighet att utvecklas och nå sitt fulla potential. Alla elever är unika. Alla lär sig olika snabbt och på olika vis. Skolan behöver därför ha ett större fokus på kunskap och på varje individs förmåga att utvecklas och nå sina mål.

Vi behöver ställa oss frågan om vad skolans syfte egentligen ska vara. Ska det vara att eleverna måste spendera en viss tid på dygnet på en specifik plats? Eller ska syftet vara att möjliggöra för alla elever att på sitt vis nå sitt fulla potential och lära sig det som eleven har rätt till? Nuvarande system gör att det är det förstnämnda som fokus hamnar på.

I Finland har man identifierat problemen med en ”one-size-fits-all”-skola. Där har man bytt ut skolplikten mot en läroplikt där fokus, istället för att ligga på närvaro, ligger på kunskaper och elevens utveckling.

Detta system har bland annat möjliggjort för underpresterande elever att få extra stöd och för överpresterande elever att få nya utmaningar samt att lärare fått utökad möjlighet att vara just lärare.

Ett införande av ett system med läroplikt i Sverige skulle även möjliggöra hemundervisning, något som sedan tio år tillbaka varit näst intill omöjligt.

För att göra skolan mer individanpassad är det även viktigt att alla elever oavsett var de bor får tillgång till en kvalitativ utbildning. Möjligheten till distansundervisning bör därför stärkas i landets skolor, något som blivit väldigt aktuellt i dessa tider vi befinner oss i just nu.

Många folkhögskolor, högskolor och universitet erbjuder redan idag ett stort utbud av distansutbildningar. Rimligtvis borde denna möjlighet även finnas för Sveriges grundskole- och gymnasieelever. Det skulle vara ytterst gynnsamt för elever med lång resväg till skolan samt för elever som arbetar bättre hemma än i ett stökigt klassrum.

Skolan behöver bli mer individanpassad och fokus måste till större del ligga på kunskap snarare än närvaro. Vi måste våga lyfta blicken och se andra lösningar utanför boxen och inte endast leta inne i den box som är dagens skolsystem är.

/Linus Karlén, distriktsordförande CUF Dalarna

Läs Linus ledare i Dalabygden genom att klicka här