Nytt och gammalt sida vid sida ger god dialog

I min värld är dalfolket ett engagerat släkte. Här finns massor av drivkraft och starka åsikter, frågor som engagerar och får människor att samla sig. Det kan vara allt från hockey till bygdespel och mycket där emellan.

I Vansbro kommun har vi just nu en fråga på bordet huruvida vi ska webb-sända våra kommunfullmäktigemöten. Hur kan den lokala politiken kan göras mer intressant för alla åldersgrupper i vår kommun? Det är ingen enkel fråga.

Många jag möter säger – Nej fy, politik det är jag inte intresserad av! Men om man istället använder ord som samhällsfrågor, kommunal service och utveckling av bygden så blir det mindre dramatiskt och samtalet kan börja.

Vi har sällan åhörare på våra fullmäktigemöten. Det är i och för sig inte svårt att förstå. Mycket konkurrerar om människors tid. Tre timmar en vardagkväll på möte kanske inte är så lockande, men det handlar trots allt om utvecklingen av vår bygd.

Det finns ett uppdrag att utveckla kommunfullmäktige i vår kommun. Alla vi som är aktiva inom politiken måste bidra i detta. Att fortsätta mötas så som man alltid gjort kommer inte att tilltala kommande generationer. Det ska vara enkelt att göra sin röst hörd, alternativa mötesplatser, fysiska och digitala, för att möta medborgarnas behov. Den kris vi just nu befinner oss i har tvingat oss att ta det där steget framåt i utvecklingen som länge knackat på dörren.

Jag tror att medborgardialog i större utsträckning kommer att att ske digitalt. Det behövs en blandning och dialogen behöver även föras mellan människor när man sitter vid samma bord. En rädsla jag har är att det hårda debattklimatet i sociala medier ska få fortsätta. Det i sig är ett hot mot demokratin.

Det är svårare att gå till personangrepp när du möter en människa. Konstruktiv dialog sker när människor verkligen pratar och lyssnar till varandra. Det är viktigt att lämna klagomål när något inte är bra, för att kunna förbättra. Det är en fantastisk egenskap om man kan säga till andra när man tycker att något är bra. Så om du är nöjd med saker i din omgivning eller har synpunkter/klagomål och förslag på förbättring, säg det! Då bidrar du till något gott och till utveckling.

/Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande, Vansbro

Läs Stinas ledare i Dalabygden genom att klicka här