Historisk satsning på primärvården i Dalarna

Centerpartiet och övriga samarbetspartier i Dalasamverkan har nu offentliggjort budgeten för 2021. Bland de satsningar som görs, märks den historiska satsningen på vårdcentralerna. Genom att tillskjuta ytterligare 40 Mkr till vårdcentralerna förväntas tillgängligheten öka för medborgarna som ska få vård på rätt nivå och på de tider som bäst passar den enskilde patienten. Detta är den största satsningen på primärvården sedan Centerpartiet var med och tog över makten i Region Dalarna.

- Det är inte bara på kontorstider som Dalarnas befolkning behöver komma till vårdcentralen och en av motprestationerna vi förväntar oss från de vårdcentraler som vill ha del av vår satsning är att de behöver anpassa sina öppettider så att de kan ta emot patienter även på kvällar och helger, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl (C).

Vi förväntar oss att vårdcentralerna förbättrar sin tillgänglighet genom till exempel utökade öppettider på kvällar och helger, samt fler drop in-tider för de med akuta besvär.

-Ingen ska behöva mötas av en telefonröst som säger att ”alla tider är slut för dagen, vänligen försök igen imorgon”, när de behöver kontakt med sin vårdcentral.

Vi fortsätter att även verka för att möjliggöra för privata aktörer att starta nya vårdcentraler på de mindre orterna i Dalarna.

- Det är idag orimligt svårt att starta en vårdcentral i Dalarna. Det borde vara möjligt att starta som en mindre läkarmottagning, säger Sofia.

Fler satsningar i nästa års budget:

3 miljoner kronor extra till regional utveckling

4 miljoner kronor extra till höjt friskvårdsbidrag till personalen

1 miljon kronor extra till utveckling av kulturverksamheten