Likviditet, likviditet, likviditet...

…det är svaret på frågan vad företagen i Dalarna behöver just nu. Aldrig förr har vi sett att ekonomin har bromsat in så snabbt som nu med coronapandemin. I skrivande stund är varslen i sig inte fler än under krisen på 90-talet, men de är betydligt mer koncentrerade i tid.

Konsekvenserna av den tvärnit som vi upplever nu i världsekonomin är betydande! Företagare som fram till i mitten av mars i år hade det ganska bra, med en stabil situation både privat och i sin verksamhet, men som nu sett sitt livsverk raseras. Kunderna försvann i princip över en natt och intäkterna minskade kraftigt eller utraderades helt.

I Dalarna kan vi se att det är småföretagare inom tjänstesektorn som är extra hårt drabbade. När människor inte längre får resa eller ha sammankomster med fler än 50 personer drar det undan affärsmöjligheterna för företag inom besöksnäring och turism. Men även handel, tillverkning och kultursektorn är hårt drabbade.

Det tog lång tid innan regeringen kom till skott med ett krispaket för företagen. Många och långa förhandlingar mellan samarbetspartierna gjorde till slut att socialdemokraterna och miljöpartiet fick ge efter för krav från centerpartiet och liberalerna. Medan andra krispaket, riktade till arbetstagare i form av a-kassa och sjukförsäkring, gick betydligt snabbare. Det här tydliggör att det är stor skillnad mellan den i grunden socialistiskt färgade regeringens värderingar, och de liberala värderingarna om fri företagsamhet som centerpartiet och liberalerna representerar. Ingen kan i nuläget tvivla på betydelsen av samarbetet mellan centerpartiet, liberalerna och regeringen! 

Flera av länets kommuner agerar för att stötta det lokala näringslivet i Dalarna, vilket är lovande. Även Region Dalarna har ställt om sitt arbete till att i högre grad stödja krisande företag. Stödet omfattar konsultcheckar som kan användas för att få hjälp med att utveckla företagets krisberedskap för att undvika obestånd, att stärka ledarskapet, ställa om verksamheten i företaget och att ta del av statliga insatser som görs. Även ALMI Gävle-Dala gör omfattande riktade insatser som riktar sig främst till små och medelstora företag i tillväxtfas.

Ingen vet i nuläget hur länge myndigheternas restriktioner med anledning av coronaviruset kommer att vara. Att framtiden är osäker är det enda vi kan vara säkra på. Att stötta robusta och hållbara företag är en bra investering för Dalarna. Här behövs uthållighet! Och glöm inte att tvätta händerna.

/Sofia Jarl (C), regionråd Dalarna och förbundsordförande Centerkvinnorna

Läs Sofias ledare i Dalabygden genom att klicka här