Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / 2021 – Året för ökad valfrihet och tillgänglighet

2021 – Året för ökad valfrihet och tillgänglighet

Bristande tillgänglighet är ett av de största problemen inom vården generellt sett. Det är sällan brist på pengar som gör att vårdköerna växer, snarare beror köerna ofta på avsaknad av rätt kompetens på rätt plats, samt brist på flexibilitet. Nu satsar vi i Region Dalarna 20 miljoner kronor för utökade öppettider på vårdcentralerna, som även ska kunna erbjuda tider under kvällar och helger. Vi vill även se ett införande av drop-in-tider.

Vårdcentralerna behöver anpassa öppettiderna till när det passar medborgarna bäst, så att man slipper ta ledigt en halv dag – eller mer - från jobbet för att få vård. Valfrihet och flexibilitet bör vara två ledord inom Region Dalarnas verksamheter, kombinerat med trygghet, kontinuitet och en fast läkarkontakt. Den största ekonomiska satsningen i budget för år 2021 görs på just primärvården med sammanlagt 49,3 miljoner kronor mer än år 2020.

Vidare är det alltför svårt att starta en vårdcentral i dagsläget. Vårdcentralerna ska inte alla behöva vara stöpta i samma form, med samma innehåll. Utbudet av vårdställen skulle sannolikt öka om man istället tillät anpassade uppdrag och vårdutbud på vissa platser. Det bör dessutom gå att hitta sätt för att nyttja vårdresurserna bättre.

De växande vårdköerna som uppstått, och fortsätter att uppstå, på grund av coronavirusets framfart behöver mötas med nytänkande och smartare arbetssätt. I Regionplanen för 2021 ges därför uppdraget att utreda modeller med olika innehåll i vårdcentralsuppdraget.

Sofia Jarl, Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden