Trafikplikt för flygplatser i norra Dalarna

– guld för landsbygdens fortsatta utveckling!

Dalarna är ett skogsrikt glesbygdslän som till ytan är ungefär lika stort som Belgien. För att upprätthålla en positiv utveckling för turism och näringsliv i nordvästra Dalarna spelar flyget en mycket viktig roll. För kommunerna är fortsatt inflyttning viktig, likväl som fortgående kompetenstillförsel. För näringslivet är behovet av lättillgänglig och fungerande infrastruktur stort. För att kunna vidareutveckla ett företag krävs det också att man klarar av att attrahera rätt kompetens.

I nuläget läggs en stor del av den produktiva tiden på långa resor vilket minskar företagens konkurrensförmåga och försämrar arbetsmiljön för dem som reser. Corona-viruset har visserligen lyft fram behovet av olika digitala lösningar, men dessa lösningar kommer aldrig att fullt ut ersätta det personliga mötet och självklart inte behovet av godstransporter.

För att landsbygden ska fortsätta att utvecklas och attrahera såväl arbetskraft som företagande, ser Centerpartiet i Dalarna att ett viktigt steg nu är taget med framdriften av avsiktsförklaringen om trafikplikt för Mora-Siljan flygplats och Scandinavian Mountains Airport. Flygplatser som redan inlett ett samarbete kring en ny reguljär flyglinje till Stockholm/Arlanda. För att näringslivet ska kunna förlita sig på flyget krävs dock även stabila villkor.

Avsiktsförklaringen som nu tecknats mellan Malung-Sälens kommun, Mora kommun och Region Dalarna är mycket välkommen.

- Det är ett väldigt bra initiativ. Vi har jobbat länge för att få till trafikplikt mellan Mora och Stockholm. Jag är tacksam över att vi krokar arm och tittar på en lösning där vi tillsammans kan väga ihop de tunga skäl som finns för att det behövs en reguljär trafik, säger Anna Hed, kommunalråd i Mora till Dalarnas tidningar.

Fågelvägen är det betydligt närmare från Sälen och Mora till Stockholm, men som läget är nu ligger både London, Paris och Amsterdam närmare tidsmässigt.

Fungerande flygförbindelser vidgar perspektiven och ändrar förutsättningarna. Istället för att utgå från Stockholm kan hemmabasen istället förläggas till Dalarna med närheten till naturen, jakt och fiske. Ett attraktivt alternativ för småbarnsfamiljer som vill ersätta trängsel och avgaser med skidåkning, äventyrsbad och musikliv.

Men klimatet då? Flyget framställs som bekant inte sällan som en klimatbov. Här är det viktigt att minnas att omställningen till elflygplan går snabbt. Inom en överskådlig framtid kommer tillgången till mindre, elektrifierade passagerarflyg som lämpar sig särskilt väl på flygplatser likt de i Sälen och Mora att finnas.

Vi kommer också att ställa oss bakom den fortsatta verkan för att flygplatserna i Sälen och Mora blir pilotprojekt för utvecklandet av laddningsteknik och flygplansprototyper.

Läs mer om avsiktsförklaringen i dt.se genom att klicka här.

Se nyheten om avsiktsföklaringen på svt.se genom att klicka här.