Nära vård med mobila team – angeläget och bra

Nära vård med fasta vårdkontakter skapar trygghet och ger säkrare vård samt mervärde för såväl vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal. Ganska självklart då man lär känna varann och vet historiken.

En mycket viktig del i nära vård är mobila team med läkare och sjuksköterska som gör bedömningar i hemmet hos de patienter som inte kan eller vill ta sig till vårdcentralen eller akuten. De mobila teamen är en betydelsefull del i utvecklingen av en bättre och mera flexibel vård för äldre och multisjuka även på mer krävande nivåer i sin hemmiljö.

För närvarande finns fyra mobila team i Dalarna. Ett i Falun-Borlänge (har varit två men på grund av bemanningen under sommaren är det ett, det andra kommer förhoppningsvis igång till hösten igen), ett i Västerbergslagen (Ludvika-Smedjebacken), ett i södra Dalarna (Säter-Hedemora-Avesta) och ett i Mora. De mobila teamen är naturligtvis utrustade med kvalificerad medicinsk utrustning. Dessa mobila team fungerar utmärkt och är mycket uppskattade. Bra initiativ av alla som initierat och deltar i detta!

Vi i Centerpartiet vill att fler mobila team startas i Dalarna. Målsättningen måste vara mobila team som täcker hela Dalarna. Vi hoppas och tror att det finns en stor samsyn om detta.

För att underlätta en höjd ambitionsnivå när det gäller bland annat mobila team vill Centerpartiet se över och skärpa hälso- och sjukvårdslagen. God vård måste kunna ges överallt där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet. Även i hemmen och inom äldreomsorgen. Vi vill också se en lagstiftning som säkerställer att hemsjukvård är likställd övrig vård och att det som särskiljer är platsen vården utförs på.

Sofia Jarl (C), Regionråd

Per-Anders Westhed (C), ledamot i Centerpartiets distriktsstyrelse och samordnare av Centerpartiets Seniornätverk i Dalarna