Fler platser på rättspsyk stärker Dalarna

Fler och fler åtalade överlämnas av domstol till rättspsykiatrisk vård vilket skapat ett ökat tryck på vårdplatser inom rättspsykiatrin. För att möta upp det ökade behovet, samt stärka Dalarna i arbetet med psykitriskt vård utökas nu antalet vårdplatser på - den tack vare patienter som Quick och Svartenbrandt rikskända - rättspsykiatriska kliniken på Skönviksområdet i Säter.

I dagsläget finns det 64 vårdplatser på kliniken. Nu i augusti utökas antalet platser med sex stycken till totalt 70 stycken.

– Det känns roligt att få vara med och utöka verksamheten. Fler vårdplatser medför en stabilitet vilket gynnar både våra medarbetare och patienter, säger Camilla Sömsk, verksamhetschef för rättspsykiatriska kliniken Säter, i ett pressmeddelande.

På rättspsykiatriska kliniken vårdas personer som har begått brott, men som på grund av allvarlig psykisk störning när brottet begicks inte kan dömas till fängelse.
– Allt fler överlämnas av domstol till rättspsykiatrisk vård och det finns ett ökat tryck på vårdplatser inom rättspsykiatrin, säger Camilla Sömsk.

Beslutet om att utöka antalet vårdplatser på den rättspsykiatriska klinikens vårdplatser togs på Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde som hölls den 15 oktober i fjol.

– Den här satsningen stärker regionen och befäster Säters sjukhus roll för rättspsykiatrisk vård i Dalarna med omnejd, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.