Dags att satsa på Inlandsbanan!

För närvarande pågår förhandlingar om den budget som ska läggas fram för riksdagen i slutet av september. De olika partierna redovisar efter hand vilka områden och hur mycket man vill satsa.

Det är en speciell situation genom att den pandemi vi fortfarande lever i har skakat om oss på många olika sätt. Inte minst gäller det nära och kära som insjuknat och till och med avlidit. Jag känner för alla som drabbats på något sätt!

Mycket har gjorts för att kortsiktigt rädda jobb och företag men mycket mera kommer att behövas för att göra en ordentlig omstart. Häromdagen redovisade finansminister Magdalena Andersson att man planerar för satsningar i storleksordningen 100 miljarder kronor.

Centerpartiet har redovisat en omstart för Sverige som bland annat innehåller en landsbygdssatsning som jag tycker ser mycket lovande ut. Där ingår pengar till bredband, vägar och järnvägar. Mycket avsatta pengar till bredbandsutbyggnad vilket är inte bara bra utan helt nödvändigt. Men också en hel del pengar till vägar och järnvägar.

När det gäller järnvägar tycker jag att det är hög tid att man förstår att en upprustning av Inlandsbanan skulle lösa många problem inte minst för godstransporter i det svenska järnvägssystemet.

Sverige behöver en omstart snarast. Sverige behöver nya jobb snabbt. Hela Sverige behöver framtidstro. Inte minst gäller det den stora del av Sveriges inland, där Inlandsbanan ringlar sig fram i 130 mil.

Min uppmaning är att börja med att ge besked om upprustning av sträckan Mora-Gällivare. Förbered därefter en järnvägsplan för resten av banan. Allt finns egentligen utrett redan. Det är bara att fatta beslut. Ett beslut innebär många nya jobb i den del av landet som verkligen behöver det. Jobbet kan börja i morgon!

Ett besked från budgetförhandlingarna om pengar till en upprustning av Inlandsbanan är det bästa sättet att ingjuta framtidstro i hela Sveriges inland från Gällivare till Kristinehamn. Ett besked som skulle få så många positiva effekter.

Jag känner att det finns en positivare inställning till Inlandsbanan idag jämfört med för några år sedan. Det är glädjande och positivt. Jag vet att många beslutsfattare på lokal och regional nivå inser att en upprustning av Inlandsbanan skulle lösa ett antal problem inte bara för sin egen kommun och region utan för hela Sveriges inland.

Centerpartiet har sedan länge stämmobeslut på att upprusta Inlandsbanan. Nu är det upp till Socialdemokraterna och gärna fler partier att inse betydelsen av en upprustad Inlandsbana. Partier som värnar om näringsliv och invånare i Sveriges inland hoppas jag nu gör slag i saken, krokar arm och lägger fram förslag i kommande budget om en etappvis upprustning av hela Inlandsbanan.

Ett ypperligt projekt att sätta igång med så snart det bara går!

Per-Anders Westhed

Distriktsstyrelseledamot Centerpartiet Dalarna