Förändringens vindar blåser i distriktsstyrelsen

Sedan Peter Helander i februari flaggade för att han inte ställer upp för omval till Centerpartiet Dalarnas distriktsstyrelse efter tio år som vice ordförande respektive ordförande, har valberedningen arbetat med att ta fram ett nytt förslag på ordförande. Detsamma för rollen som förste vice ordförande, vilken tidigare innehafts av Sofia Jarl, regionråd i Region Dalarna. Under trädkronorna vid regementsområdet har nu de nya namnen som föreslås ingå i presidiet presenterats av valberedningens ordförande Lena Reyier. Jenny Drugge, Vika, föreslås till distriktsordförande och Hans Johansson, Stora Skedvi, föreslås till förste vice.

I valberedningen finns alla Dalakommuner representerade och det är en enig beredning som nu alltså föreslår Jenny Drugge, från Vika i Falun, till distriktsordförande och Hans Johansson, från Stora Skedvi i Säter, till förste vice ordförande. Som andre vice ordförande föreslås Karin Örjes från Borlänge som ställer upp för omval.

- Det valberedningen har haft som fokus i jakten på ny distriktsordförande och vice sådan, är att hitta personer som kan fortsätta arbetet med att vara den sammanlänkande nivån i Dalarna och jobba på med politikutvecklingen och demokratifrågorna i vårt län. Ett arbete som är jätteviktigt då Centerpartiet är med och leder arbetet i tolv av Dalarnas femton kommuner, samt i regionen, säger Lena Reyier.

Efter ett halvårs idogt arbete har nu en enig valberedning landat i ett förslag på en bra och balanserat sammansatt styrelse vad gäller kompetens, geografisk spridning, ålder, kön, med mera. Vid stämman den 27 september kommer förslaget förhoppningsvis att fastslås.

Organisationsförmåga och närvaro

Jenny Drugge föreslås till ny distriktsordförande då hon har flera av de kompetenser organisationen behöver, samt har goda ledaregenskaper och ett stort engagemang för såväl Centerpartiet som andra områden viktiga för länet. Vidare nämns hennes organisationsförmåga och närvaro som styrkor passande detta ordförandeskap.

Jenny har varit politiskt engagerade sedan valet 2010, och dessförinnan var det idéellt engagemang inom olika områden som upptog hennes fritid. Det var främst intresseföreningen hon var aktiv i som gjorde att hon närmade sig politik och beslutsfattare och genom detta väcktes således ett intresse att själv bli politiskt aktiv. Privat arbetar hon inom tillverkningsindustrin och sedan 2013 är hon även teknisk konsult i egen regi med projektledning som huvudgebit.

- Detta är enormt hedrande och även om jag har politiska uppdrag inom Falu kommun, så är det mina egenskaper och styrkor inom organisation, medlemsvård och ett inkluderande tänk, som gjort att jag är föreslagen uppdraget som ordförande och jag ska göra mitt bästa för att leva upp till förväntningarna tillsammans med övriga styrelsen och medlemmarna, säger Jenny Drugge.

Kompetens, driv och engagemang

Till vice ordförande föreslås Hans Johansson som tidigare varit ersättare i distriktsstyrelsen. Hans kompetenser, driv och stora engagemang i centerrörelsen är styrkor som lyfts av Lena Reyier när hon berättar om hur resonemanget gått inom valberedningen.

Trebarnspappan Hans är ursprungligen från Hedemora och kom som hemvändare efter studier i södra Sverige till Stora Skedvi. Sedan barnsben har ett politiskt intresse funnits, men det var först 2012 som han löste medlemskap i Centerpartiet. Snabbt fick man upp ögonen för hans kompetens och engagemang och de politiska uppdragen blev fler och fler. Tidigare arbeten som Antikvarie vid Dalarnas museum och nordiska muséet, samt murare och bygglovshandläggare har nu fått läggas på hyllan till förmån för heltidspolitiken. I nuläget är han vice ordförande i kommunstyrelsen i Säter, samt ordförande för såväl Samhällsbyggnadsnämnden som Säters Centerkrets. På fritiden är det jakt som gäller.

-Det är viktigt för vår organisation i Säter att vi får inblick i det som händer i hela distriktet. Politikutveckling ligger mig närmast hjärtat och frågan om hur vi ska engagera medlemmarna i Dalarna då dessa är den bas vi ska stå på. I och med detta hedersamma uppdrag ser jag fram emot att kunna öka Säters möjligheter att påverka det som händer i Dalarna, samt få vara med och utveckla vår politik i hela länet, säger Hans Johansson.

Adjungerade kompetenser för extra kraft

Utöver nämnda förslag rekommenderas stämman även att till distriktsstyrelsen adjungera Peter Helander i sin roll som riksdagsledamot, Sofia Jarl i sin roll som regionråd och Ulrika Liljeberg som sitter i partistyrelsen.

- På så vis skapas ett kraftfullt och bra gäng som kan arbeta framåt även fortsättningsvis med att driva frågor som är viktiga för Dalarnas framtid, avslutar valberedningens ordförande Lena Reyier.

Hela förslaget till distriktsstyrelse för Centerpartiet Dalarna:

Jenny Drugge, Falun, Nyval Ordförande

Hans Johansson, Säter, Nyval 1:e vice ordf.

Karin Örjes, Borlänge, Omval 2:e vice ordf.

Per-Anders Westhed,, Falun, Omval ledamot

Claes Söderberg, Ludvika, Nyval ledamot

Karin Byström, Leksand, Omval ledamot

Anna Hed, Mora, Omval ledamot

Sara Persson, Avesta, Omval ledamot

Linus Karlén, Smedjebacken, CUF

Joanna Stridh, Rättvik, Centerkvinnorna

Agneta Åhs-Sivertsen, Malung-Sälen, Omval ersättare

Oskar Perers, Hedemora, Omval ersättare

Stina Munters, Vansbro, Nyval ersättare

Kjell Tenn, Älvdalen, Nyval ersättare

Agnes Bergkvist, Avesta, CUF

Christina Bröms, Mora, Centerkvinnorna