Så sluter vi klyftan mellan stad och land

Under flera år har vi noterat att många söker en ny livsstil som bygger på ett boende där det finns plats att kunna leva ett liv utifrån familjens eller den enskildes intressen och som inspirerar till umgänge med naturen och till lokal försörjning. Detta mönster har förstärkts under nuvarande pandemi och många har också upptäckt möjligheten till distansarbete. Fler och fler ser värdet i att få styra sina egna liv i högre utsträckning. Landsbygden som livsmiljö har många fördelar och vi ser att fler väljer den. Staden har å andra sidan sina fördelar som lockar många. Dalarna erbjuder både stad och landsbygd - den valmöjligheten berikar vårt län.

Landsbygden är en grundpelare i arbetet mot ett hållbart samhälle. Vi kan vara en förebild i den gröna omställningen. Förutom produktion av livsmedel och hållbara material så erbjuder också landsbygden en livsmiljö som bör kunna attrahera fler i dagens samhälle. Möjligheten att forma sitt liv är större. Möjligheten att ha balans mellan arbete och ett meningsfullt liv i övrigt finns. Häri ligger framtiden.

För Centerpartiet är landsbygden själen i vårt parti. Vi vill att alla i Sverige ska kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb i hela landet. Därför arbetar vi för att hjälpa jobbskapare i växande företag och gröna näringar. Centerpartiet är inte ett kollektivistiskt parti. Vi tror på den enskilda människans förmåga att kunna fatta egna beslut. Det man äger och ansvarar för vårdas och byggs vidare på. Beslut ska fattas hemma vid köksbordet. En del beslut kanske behöver fattas ihop i bysamfälligheten, en del andra i kommunen, riksdagen, EU eller FN. Alla beslut ska dock fattas så nära människor som möjligt. Den andra sidan av Centerpartiet är den sociala. I det gamla bondesamhället så gjorde man saker tillsammans i byn och om grannen blev sjuk eller ladan brann ner, så hjälpte man till med sysslor eller byggde upp en ny lada. Mycket av det vi står för kommer fortfarande än i dag från tankarna om att strävsamt arbete ska löna sig och vi tar hand om de runt omkring oss som inte har turen att vara friska och krya.

Centerpartiet i Dalarna vill få igång en diskussion om förhållningssätt för ökad samverkan mellan människor, mellan företag och mellan stad och landsbygd. Vi kommer därför att bjuda in till samtal där företrädare för organisationer, företagare, landsbygdsbor, stadsbor med flera får möjlighet att presentera vad de anser är de viktigaste frågorna för utveckling av hela Dalarna.

Anna-Maja Roos, (C) ordförande Centerpartiet Rättvik
Elisabeth Rooth Eriksson, (C) ledamot kommunfullmäktige Falun

Mats Dahlström, (C) ordförande Centerpartiet Falun
Mikael Thalin, (C) kommunstyrelsens ordförande Orsa
Mikael Gotthardsson, (C) ordförande AB Hedemorabostäder
Peter Helander, (C) Riksdagsledamot Näringsutskottet