Stort intresse för jobb på nya närakuten

Intresset är stort för tjänsterna som undersköterska och sjuksköterska på blivande Närakuten i Ludvika.

Det är glädjande att så många personer vill vara med och bygga upp en närakut som kommer att skapa trygghet för boende i Västerbergslagen, säger Sofia Jarl, ordförande i Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsnämnd.

Arbetet med att organisera den nya närakuten i Ludvika är i full gång. Verksamheten kommer att finnas i nuvarande jourmottagningens lokaler och vara öppen dygnet runt. Enheten uppförs i ett nära samarbete mellan primärvården och medicinkliniken på lasarettet. En styrgrupp och arbetsgrupp leder arbetet och verksamhetsstarten planeras till mitten av april 2021.

Rekryteringen av personal har påbörjats och de som ska jobba i denna nya verksamhet får vara med och forma och utveckla den för att det ska bli en bra och modern enhet, med ett bra omhändertagande av patienterna.

Över 130 undersköterskor och 15 sjuksköterskor har sökt tjänsterna vid närakuten. Dialog förs också med några läkare som visat intresse för arbetsplatsen. Intervjuer kommer att hållas under januari.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillförts tolv miljoner kronor från regionstyrelsens utvecklingsmedel för att starta verksamheten under 2021.

- Detta är en resursförstärkning som möjliggör att många patienter kan bli omhändertagna på hemmaplan istället för att de ska behöva uppsöka akuten i Falun, säger Sofia Jarl.

I dag är patienter som inte kan få vård via vårdcentraler i Västerbergslagen hänvisade till Falu lasarett dit de i många fall måste transporteras med ambulans eller sjuktransport. Ett förstärkt akutuppdrag för sjukvården i Västerbergslagen skapar ökad trygghet för befolkningen i området, samt frigör resurser från ambulanssjukvården, vilket ökar ambulanstillgängligheten för akuta uppdrag.