Stor satsning på vården i norra Dalarna!

Nu ska Dalarnas nordligaste vårdcentral renoveras och lokalerna utökas till hela 270 kvadratmeter. Bland annat investeras i en ny röntgenutrustning som ska möjliggöra fortsatt hög kvalitet i norra delen av vårt län.

- Vi måste ha jämlik vård över hela Dalarna och därför är det viktigt att satsa på Särna vårdcentral som säkerställer den nära vården i större delen av norra Dalarna, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl.

Särna vårdcentral servar ett stort geografisk område i Dalarna. Förutom den bofasta befolkningen i Särna–Idre området, betjänar Särna vårdcentral även ett stort och ökande antal besökare sommar såväl som vintertid. Satsningen på vårdcentralen i Särna kommer kosta drygt 16 miljoner kronor och görs för att utveckla en god, nära och jämlik vård i norra Dalarnas glesbygd.

Satsningen kommer att resultera i en ökning på cirka 270 kvadratmeter, en ny röntgenutrustning samt en rejäl modernisering av lokalerna. Vårdcentralen i Särna har under de senaste åren vuxit ur befintliga lokaler då vårdcentralen och primärvården fått mer uppgifter, bland annat en psykologtjänst och samtalsmottagning för barn och unga. Mer utrymme behövs för att öka patientsäkerheten och skapa en god arbetsmiljö.

- Den nära vården som vi behöver ofta ska finnas tillgänglig på vårdcentralerna, då tror vi att människors hälsa påverkas positivt, säger Sofia Jarl och fortsätter: Särna vårdcentral är redan idag en väl fungerande vårdinrättning som klarar av att vårda lejonparten av sina patienter på egen hand, de behöver alltså inte söka vård någon annan stans. Vi vill med den här satsningen markera att det här är vår inriktning långsiktigt, och att vi kommer att fortsätta att bygga ut den nära vården – även på landsbygden.

Beslut tas på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 januari och byggstarten planeras till september 2021.