Framgångsrik Centerpolitik = Familjecentral i Rättvik!

Centerpartiet i Dalarna har sedan valframgångarna 2018 verkat synnerligen aktivt för att uppfylla vallöftet om att tillskapa minst en Familjecentral i varje kommun. Familjecentraler, som har fokus på ett nära samarbete mellan medicinska, sociala och pedagogiska insatser för blivande föräldrar, samt för barn och deras föräldrar, har redan etablerats i 7 kommuner i Dalarna. Nu är det Rättviks tur att uppfylla löftet!

Tillskapandet av en familjecentral i Rättviks kommun är något som är angeläget både för kommunen och regionen. Ett gemensamt arbete mellan Region Dalarna och Rättvik startas nu omgående med målsättningen att en familjecentral kan etableras i centrala Rättvik under 2022.

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande och ska som minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete.

Basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande socialtjänst

Familjecentralen i Rättvik ska vara en fullt ut samlokaliserad verksamhet som, förutom basuppdragen, också har ambitionen att samlokalisera Ungdomsmottagningen och Samtalsmottagningen barn och unga.

Avsiktsförklaringen signeras idag av bland annat vårt regionråd / Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl, Rättviks KSO Jonny Jones och Joanna Stridh - Ordförande i bildningsutskottet i Rättviks kommun.

En styrgrupp bestående av tjänstepersoner från regionen och kommunen leder nu det fortsatta arbetet och erforderliga beslut fattas inom respektive organisation.

Vi önskar dem lycka till i det fortsatta arbetet!