Unik satsning ska ta Dalarnas tandvård ur krisen!

Med hjälp av stipendier och avskrivna högskolelån ska fler tandläkare lockas till tandvården i Dalarna. Norra Dalarna och Västerdalarna ligger sämst till, men det är brist på personal i hela länet. Det saknas idag 20 tandläkare i Dalarna, lika många tandhygienister och det är även brist på tandsköterskor. Ingen unik situation för Dalarna. Unik är däremot satsningen som nu görs för att åtgärda situationen.

Bristen på personal inom tandvården hoppas man alltså kunna lösa med stipendier.

— Vi har tagit en ny inriktning för att rekrytera personal, bland annat genom att instifta två stipendier. Något som vi i Dalarna är unika med att införa, dessa stipendier verkar inte finnas i någon annan region.

Det ena kallar vi ”Hemvändarstipendium”. Av namnet att döma så kan man antyda att den som söker behöver ha stor anknytning till orten, men riktigt så hårda krav är det inte.

— Vi tog beslut om det här för bara en månad sedan och nu pågår arbetet med att ta fram regelverket. Syftet är att få de med anknytning till Dalarna att vilja komma hit och jobba, men det kommer sannolikt inte att vara krav på att verka i just den ort man är född i, säger Persson.

För att ansöka om stipendiet behöver den sökande skriva en motivering till varför man tycker att man ska ha det här stipendiet och vilken ens anknytning till Dalarna är. Det kan till exempel vara att man har en sommarstuga eller dylikt i någon Dalaort.

Stipendiet är en engångssumma och gäller inte bara om man söker sig till folktandvården.

Blir man anställd inom Region Dalarna så får man ett stipendium på 4 000 kronor, medan den som får anställning inom privat tandvård får ett stipendium om 8 000 kronor.

— Att man får dubbelt så mycket vid anställning hos en privat aktör har med skatteregler att göra. I slutändan blir det lika mycket i plånboken oavsett om man blir anställd inom Region Dalarna eller hos en privat tandklinik, förklarar Persson.

Utbildningsstipendiet har ungefär samma upplägg, och med det vill man locka tandvårdsstudenter med ett genuint intresse för Dalarna att efter utbildning flytta hit och arbeta.

— Vi måste rekrytera personal, det är ren fakta. Annars så klarar vi inte av vårt uppdrag och det finns inte på kartan, avslutar Göte Persson som nu ser fram emot att följa satsningens utfall så väl som ett eventuellt framtida beslut om nedskrivning av studielån för de inom bristyrken som bosätter sig här i Dalarna under ett antal års tid. Men det blir som sagt något vi hoppas få se längre fram.

Läs en utförlig artikel om satsningen på tandvården i Dalarna i Siljan news genom att klicka HÄR