Fler får nu möjlighet till rehabträning i bassäng

–Vi vill ge primärvården möjlighet att erbjuda bassängrehabilitering och bassängträning utan att behöva remittera patienter till specialistsjukvården, säger vårt regionråd Sofia Jarl, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att primärvården åter ska kunna använda bassängträning som en möjlig behandling till sina patienter.

2016 togs beslutet att bassängträning inom primärvården skulle upphörde helt.
De patienter som bedömdes ha fortsatt behov av denna bassängträning skulle remitterades till specialistsjukvården och Neptunbadet vid Falu lasarett. Beslutet 2016 innebar att det varit få patienter som fått möjlighet till bassängrehabilitering. Med det nya beslutet öppnar Region Dalarna upp för att fler ska kunna möjlighet till bassängrehabilitering.

–Det här är en inriktning som är i linje med en mer jämlik vård och god samt nära vård i Dalarna, säger Sofia Jarl.

För att kunna nyttja baden för rehabträning och erbjuda ett reducerat pris till de som har fått fysisk aktivitet utskrivet på recept som egenvård behöver Region Dalarna samverka med kommuner och andra huvudmän för bassängverksamhet.

Förhoppningen är att regionen ska få tillgång till vissa bassängtider. På dessa bassängtider kan sedan fysioterapeuter tillsammans med patienter/brukare ta fram träningsprogram och sjukvårdande behandling, vilket senare kan övergå till självträning och egenvård.

Ni som har möjlighet att läsa Dalarnas tidningars plusartiklar, kan klicka HÄR för att läsa deras artikel om denna glada nyhet.