DALARNA BÄST I LANDET PÅ CANCERSCREENING

Det är stora skillnader på hur många som går på screening för bröst- respektivelivmoderhalscancer beroende på vart i landet man bor. Detta visar en ny rapport från Cancerfonden som nu presenterats. Bäst i landet ligger Dalarna.

Varje år kallas omkring en miljon kvinnor till kontroll för att upptäcka cancer tidigt. Hur många som faktiskt kommer till undersökningarna skiljer sig mellan regioner, kommuner och stadsdelar. Personer med lägre utbildning och lägre lön dyker oftare än andra inte upp. När det gäller screening för livmoderhalscancer ligger Dalarna i topp för de som kommer på kontrollerna.

- Det är väldigt glädjande att denna fråga som vi i Dalasamverkan prioriterat högt genom åren gett resultat. Visst är det roligt att vi ligger i framkant i Dalarna, men vi kommer inte vara nöjda förrän vi når hundra procent och ett led i detta är vårt beslut om att införa möjlighet även till självscreening, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl.