HISTORISK INVIGNING AV NÄRSJUKVÅRDSPLATS i norra dalarna

Varje år skickas cirka 150 patienter från Särna vårdcentral till Mora lasarett. Cirka hälften av dessa resor sker med ambulans. Utöver att orsaka onödigt lidande hos patienter leder detta även till höga transportkostnader, miljöpåverkan och upptagna vårdplatser i Mora. Ortens ambulans tvingas vid alla dessa resor att lämna Särna och riskerar därmed att inte vara tillgänglig vid de svårare fallen. Den 29 september höll Särna vårdcentral en invigning för den nya närsjukvårdsplatsen.

– Vi vill satsa på ökad trygghet för sköra äldre i Särna med omnejd och på den nära vården, säger Sofia Jarl.

En närsjukvårdsplats innebär minskade inskrivningar i Mora, mindre lidande och stress för patienterna och att ambulansen får stanna i Särna.

Istället för 12 mil till sjukhus kan nu patienterna vårdas i Särna, något som Älvdalens kommunchef Kjell Tenn tycker är väldigt bra.

- Nu behöver vi inte riskera att ambulansen är upptagen med transporter när den kan behövas för svåra akutfall, säger Kjell.

– Det här är en satsning på ökad trygghet för sköra äldre i Särna med omnejd och på den nära vården. Särna vårdcentral är redan idag en väl fungerande vårdcentral som klarar av att vårda lejonparten av sina patienter på egen hand. ­Vi vill med den här satsningen markera vår inriktning långsiktigt – att vi kommer att fortsätta bygga ut den nära vården i hela Dalarna, avslutar vårt regionråd Sofia Jarl.

Här kan du klicka för att se rapportering från invigningen i SVT