Bakläxa till Trafikverket

Region Dalarna kritiserar i ett remissvar Trafikverket för hur det har valt att ändra i den nationella planen för åren 2022-2033 jämfört med den nuvarande planen.

– Förslaget till nationell plan visar att Trafikverket väljer bort oss på landsbygden för att kunna spara sekunder i storstadsområdena. Inte alls acceptabelt, säger vårt regionråd Sofia Jarl.

Ur den nationella plan som alltjämt gäller, åren 2018-2029, har en del förslag strukits. Det gäller bland annat ett par större projekt i Dalarna, varav ett redan har påbörjats. Mer precist handlar det om sträckan mellan Borlänge och Djurås respektive förbifart Yttermalung.

– Trafikverket måste förstå att lagt kort ligger. Det strider mot regeringens direktiv och det är orimligt att plocka bort projekt där arbetet redan är påbörjat (E16/rv70) eller är nära förestående (E16/rv66), säger Sofia Jarl.

Jarl anser att förslaget, som det ser ut i den nya nationella planen, kommer det att få allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten och den regionala tillgängligheten i Dalarna.

Det är inte bara Trafikverkets behandling av dessa två stora projekt som kritiseras av regionen. Även slantar till länsplanerna behöver öka, anser regionen.

– Medlen för namngivna objekt behöver öka med minst tio procent med prioritering av åtgärder som fallit utanför plan samt planmogna åtgärder med tydlig landsbygdsprofil för förkortad restid och trafiksäkerhet, säger Sofia Jarl.

Mycket kritik så här långt, men trots allt finns en del som är positivt. Det handlar om prioriterade projekt i form av ombyggnad av E45:an vid Vattnäs/Trunna, mellan Mora och Orsa, och kanske framförallt satsningar på järnvägsstråk som Dalabanan, Bergslagsbanan samt godsstråket genom Bergslagen.