90 procent av invånarna i Dalarna upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De tycker väntetiderna är rimliga och de har förtroende för vården. Det visar 2021 års nationella Hälso- och sjukvårdsbarometer.

– Det mycket glädjande att Dalfolket ger regionen ett så gott betyg, trots att vi fortfarande har stora utmaningar! Jag hoppas att detta är ett kvitto på att det finns ett stort förtroende i grunden för det arbete som görs, och att man ser de stora ansträngningar som medarbetarna gör för att förbättra vården i Dalarna. En eloge till alla dem! säger vårt regionråd Sofia Jarl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den stora majoriteten i Dalarna – hela 90 procent – uppger att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, jämfört med 88 procent för riket i stort. 56 procent tycker väntetiderna är rimliga till specialist vård (55 procent riket) och 77 procent till öppenvården/primärvård (70 procent riket).

Hela 73 procent i Dalarna säger sig ha högt för förtroende för vården, jämfört med 64 procent för riket i stort.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Undersökningen riktar sig till dem som är 18 år och äldre och folkbokförda i landet.

1 362 slumpvis utvalda personer i Dalarna har svarat på enkäten.

Resultatet är ett underlag för politiker och tjänstemän i planering, uppföljning och styrning av hälso- och sjukvården.