Dagens medicins pris till Dalarnas folktandvård

Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Priset ska uppmärksamma och belöna insatser som undanröjer onödiga hinder mellan yrkesgrupper och huvudmän och understryker vikten av teamarbete mellan alla relevanta vårdprofessioner så väl som patienten själv.

- Att priset för Årets brobyggare 2022 gick till Folktandvården Dalarnas Folkhälsofunktion blev en glad överraskning, då tandvården ofta har en undanskymd roll i vårdsammanhang, säger Göte Persson, ordförande för Tandvårdsnämnden i Dalarna.

Det är just för att Folktandvården Dalarnas Folkhälsofunktion har förmått att koppla ihop aktörer som civilsamhälle, äldreomsorg, slutenvård och barnhälsovård i ett brett samarbete med tandvården, som verksamheten prisas av juryn.

Juryns motivering för Årets brobryggare 2022

För att genom brett samarbete med olika aktörer – som civilsamhälle, äldreomsorg, slutenvård och barnhälsovård – ha givit tandvården en ny roll i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett nytänkande och helhetstänk som kan bidra till att stärka människors hälsa – livet igenom.

Enskilda personer såväl som team, projekt eller hela arbetsplatser kan nomineras och nomineringsprocessen är öppen för vård i offentlig, privat eller ideell regi.

Juryns ordförande är Dagens Medicins chefredaktör Lisa Blohm. Övriga bakom priset och i juryn är Sveriges Farmaceuter, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Dietisternas Riksförbund, Svensk Sjuksköterskeförening och SRAT.

Klicka på denna text för att läsa hela reportaget från Dagens medicin