Unikt pilotprojekt i Mora ger bättre utbildning för kirurger

På Mora lasarett spelas både video och kirurgernas samtal in vid titthålsoperationer. Initiativet kallas black box.

- Detta ökar patientsäkerheten och förbättrar utbildningen för de blivande kirurgerna och det känns spännande och roligt att Region Dalarnas pilotprojekt påvisat just detta, säger vårt regionråd Sofia Jarl, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

 

Pilotprojektet black box startade för drygt två år sedan på kirurgkliniken i Mora. Inspirationen kommer från flygets svarta lådor där färden registreras (flygplanets position, höjd, hastighet och färdriktning) samt ljudet tas upp i form av piloternas samtal med varandra och flygledaren i cockpiten som alltså spelas in. På liknande sätt spelas alltså det som händer i operationssalen in vid titthålsoperationerna.

– Det som är unikt för Mora är att även samtalen som pågår under själva operationen också spelas in, vilekt ger en inblick i hur den opererande läkaren och teamet resonerar om vad som sker under operationen. Filmer och ljud blir ett väldigt bra utbildningsmaterial för de blivande kirurgerna, berättar Sofia Jarl.

Inspelningarna öppnar också upp för utökat lärande, eftersom man kan få möjlighet att vara med och titta och lyssna på andras än sina egna operationer digitalt. Det finns också möjlighet att titta live - digitalt - när andra opererar på kliniken.