Jag vill fortsätta att göra Dalarna ännu bättre

Centerpartiet Dalarna presenterar en stark och erfaren toppkandidat till regionfullmäktige: Sofia Jarl, 44, som verkat politiskt på både riks-, regional- och kommunnivå. I dag är Sofia regionråd och som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden Dalarnas högsta sjukvårdspolitiker.

– Jag är stolt att vi i förra valet fick förtroende att leda Region Dalarna. Vi har tillsammans med våra samarbetspartier bidragit på ett positivt sätt till att styra regionen i en ny och bättre riktning. Till exempel har vi vänt underskott till överskott i ekonomin och genomfört stora satsningar bland annat på sjuksköterskor och undersköterskor.

Hon förklarar sin politiska drivkraft:

– Jag har alltid haft ett starkt samhällsengagemang som började med att jag inte fick välja den skola som jag helst ville gå i på gymnasiet. Det tyckte jag var helt fel! Idag är detta en självklarhet för unga även i Dalarna tack vare det fria skolvalet. Men även miljö, landsbygd och jämställdhet är hjärtefrågor för mig.

Underskott har vänts till överskott

På bara en mandatperiod har regionens underskott i ekonomin vänts till överskott, hanterat en global pandemi och ökat antalet operationer. Dessutom har satsningar kunnat göras på medarbetarna, snabbare ambulansutryckningar, öppnat en Närakut på Ludvika lasarett, startat en närsjukvårdsplats i Särna och flera mobila team i hela Dalarna, satsat på ett offensivt miljöarbete, ökat anslagen till näringslivsutveckling och genomfört rekordstora satsningar på kulturlivet. För att bara nämna några exempel på allt som har genomförts

Centerpartiet har, tillsammans med samarbetspartierna i Dalasamverkan, lagt grunden för en ny framtid för Dalarna och regionen behöver även i fortsättningen ett starkt ledarskap. Mycket har gjorts, men en hel del återstår och nu söker man förnyat förtroende för att kunna fortsätta arbetet.

Vilket politiskt beslut är du mest nöjd över?

– Satsningen på förlossningsvården. Det är en svår och utmanande fråga för oss i majoriteten då inte alla partier är för ett återöppnande av förlossningen och BB i Mora. Men vi har hittat ett sätt att förstärka vården för de som har långt till förlossningen i Falun, och vi gör nu en satsning på ”barnmorska hela vägen” för särskilt förlossningsrädda (s k Caseload Midwifery), en metod där samma barnmorska ansvarar för hela vårdkedjan. Att vi inom några år kan se ytterligare fyra familjecentraler startas känns också extra bra i hjärtat och magen.

Centerpartiets handlingskraft utvecklar Dalarna

– Centerpartiet är med styr 12 av 15 kommuner i Dalarna och i 8 av dem är kommunstyrelsens ordförande en centerpartist. Vi är ett starkt och handlingskraftigt parti i Dalarna. En handlingskraft som Region Dalarna behöver och därför söker vi nytt förtroende för vårt ledarskap i regionen – för Dalarnas bästa!

Sofias tre snabba;

  1. Barn och unga ska få en bra start i livet
  2. En god och nära vård, framför allt för de som behöver vård ofta
  3. Grön omställning genom fler och växande företag i hela Dalarna