Nu snäppas förlossningsvården upp i Region Dalarna

Vid årsskiftet är det dags för skarpt läge för projektet som ska sätta ljuset på och ge hjälp till förlossningsrädda, samt utveckla vården för kvinnor på glesbygden. Redan nu steppar Region Dalarna upp arbetet - med projektet Barnmorskekontinuitet i Dalarna.

- Det är verkligen jätteroligt att alla förberedelser som de duktiga personerna i verksamheten gjort nu är på väg att se dagens ljus i skarpt läge, säger regionrådet och Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl.

Denna tvååriga satsning, som det ska läggas totalt 7,5 miljoner kronor på, är en del i det förslag för en förstärkt förlossningsvård som Centerpartiet och övriga partier i dåvarande majoriteten Dalasamverkan presenterade i april 2021.

I praktiken innebär det att en grupp bestående av fyra barnmorskor ska följa särskilt förlossningsrädda och psykiskt sköra gravida i alla steg – från första kontakterna med primärvården, via förlossningssalen och vidare under den första tiden efter förlossningen.

- Genom denna typ av kontinuitet, och personcentrering, hoppas vi att detta ska ge en större trygghet och på så vis en finare upplevelse och större grad av välmående under graviditeten, säger Sofia Jarl.

"I litteraturen kallas arbetssättet ofta ”caseload midwifery”, och det har väldigt fina siffror i internationella studier. Man ser lägre förekomst av ingrepp under förlossningen, färre sena missfall och prematura födslar, men också nöjdare kvinnor och en billigare vård", säger en av barnmorskorna i Falu Kuriren.

Läs mer om detta i just Falu kuriren genom att klicka HÄR