Ytterligare miljoner till forskning om smärta i Dalarna

Ett projekt med fyra forskare från Region Dalarna får totalt 7,3 miljoner kronor för att utveckla ett AI-baserat beslutsstödsystem som förhoppningsvis kan effektivisera multimodal smärtrehabilitering vid långvarig smärta. - Syftet med multimodal smärtrehabilitering är att behandla smärtan genom att påverka flera faktorer som kan orsaka smärtan. och tillskottet gör atta forskargruppen nu kan förstärkas med ytterligare forskartjänster och det ska bli jättespännande att följa deras arbete, säger vårt regionråd Sofia Jarl.

Projektgruppen består i nuläget av åtta forskare från Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet. I nationell konkurrens har de nu beviljats ytterligare 2,4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, utöver de drygt 4,9 miljoner kronor som tidigare beviljats i forskningsanslag från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

– Detta tillskott är verkligen glädjande eftersom det gör att forskningsplanen kan genomföras helt och hållet och det är ett område med mycket lidande för patienter som lider av långvarig smärta som påverkar hela deras tillvaro, säger Sofia.

Fakta:

Syftet med att utveckla det AI-baserade beslutsystemet är att förbättra livskvalitén, minska känslomässigt lidande och sjukskrivningar för patienter med långvarig smärta.

Projektets titel är Ett intelligent och patient-specifikt kliniskt beslutsstödsystem för att förbättra multimodal specialistvård för patienter med långvarig smärta.

Högskolan Dalarna kommer att vara forskningshuvudman för projektet som i sin första fas pågår i tre år och startar under 2023.