Pensionssystemet behöver genomgå en totalrenovering!

Pensionssystemet är uppbyggt så att vi, var och en, tjänar ihop till vår egen allmänna pension under vårt arbetsliv. Avgifterna vi betalar in till systemet fonderas dock inte utan används till pensioner för dagens pensionärer.

Det är den nu arbetande generationens inbetalningar som gör att det finns pengar för pensionsutbetalningar varje månad. Så kallat generationskontrakt. Med en allt längre livslängd i befolkningen är det viktigt att systemet blir långsiktigt hållbart och rättvist. Dagens unga måste kunna lita på att kontraktet håller och att de får en pension när det är dags.

Pensionsmyndigheten framför i skriften "Ett nytt pensionssystem?" att det nuvarande pensionssystemet är motsägelsefullt, komplicerat och ineffektivt, och att det behövs en total översyn och renovering av systemet. År 2020 fick endast 3 av 10 pensionärer någon del av sin pension från statskassan, medan det i år är 7 av 10. Systemet är alltså på väg mot en "folkpension" för alla, där skillnaden i pension enbart kommer att beror på intjänad tjänstepension och eget sparande.

De raka rören mellan arbete, lön och framtida pension har kroknat. Det är nödvändigt att göra en total översyn och renovering av pensionssystemet. Det måste tillbaka till långsiktiga, hållbara regler och bort från akuta snabba åtgärder när andelen fattiga pensionärer riskerar att bli för stor.

Centerpartiet har genom åren varit en aktiv och konstruktiv part när det kommer till reformering av Sveriges pensionssystem och visat hög trovärdighet när det gäller att ta ansvar för de som riskerar att falla utanför systemet. Det gäller 50-talets folkomröstning där C med egen linje slog vakt om småföretagare, bönder och fiskare. Och det gäller 90-talets arbete med nuvarande pensionssystem där C drev på hårt för att få en rimlig pension till de som arbetat många år med låg lön eller tagit ansvaret för hem och barn.

Vi föreslår att en parlamentarisk utredning, fristående från den s.k. pensionsgruppen, tillsätts för att ta sig an frågan om ett nytt eller totalrenoverat pensionssystem. De raka rören mellan eget arbete, lön och pension måste tillbaka. Det innebär att var och en i större utsträckning ges makten över och ansvaret för sina egna val och vilken effekt de har på den egna pensionen. Dagens ungdomar och yngre vuxna ska få en pension som det går att leva på, och att resultatet ska bli långsiktiga och hållbara pensionsregler som blir en tillgång för samhället, pensionsspararna och pensionärerna. Förslaget bör innehålla bland annat grundnivåer och olika sparformer.

Vi vill mana på regering och riksdag att äntligen få igång arbetet med att skapa ett pensionssystem som är hållbart över tid, hedrar generationskontraktet och är rättvist. Det är hög tid att lyssna på Pensionsmyndigheten och gå från diskussion till verkstad. Nu är det upp till äldreminister Anna Tenje att visa handlingskraft, kavla upp ärmarna, skriva direktiv och få igång arbetet för en bättre framtid för alla Sveriges nuvarande och framtida pensionärer.

Per-Anders Westhed, samordnare Centerpartiets Seniornätverk i Dalarna

Lina Jarl, distriktsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund Dalarna