Nytt ekonomiskt stöd stärker länets yrkesverksamma inom bild- och formområdet

För att stärka utvecklingen av produktionsmöjligheter och visningsytor för länets yrkesverksamma inom bild- och formområdet beslutade kultur- och bildningsnämnden i april 2023 att ett nytt ekonomiskt bild- och formstöd ska inrättas.

– Positiva erfarenheter från den öppnare formen av stöd till till yrkesverksamma inom bild- och formområdet genom nationella och regionala krismedel som testades under pandemin, har varit en grund för fortsatt utveckling av stödformer och det känns fint att vi nu kan utlysa detta stöd på upp till 50 000 kronor, säger Kultur- och bildningsnämndens ordförande Hans Johansson.

För att stärka utvecklingen av produktionsmöjligheter och visningsytor för länets yrkesverksamma inom bild- och formområdet beslutade kultur- och bildningsnämnden i april 2023 att ett nytt ekonomiskt bild- och formstöd ska inrättas.

Det nya stödet på upp till 50 000 kronor som utlyses av Bild och form Dalarna från hösten 2023 ska bidra till att stärka branschen regionalt och skapa kvalitativa upplevelser för Dalarnas yrkesverksamma, invånare och besökare.

Stödet kommer att kunna sökas av föreningar, sammanslutningar och professionella frilansande yrkesverksamma inom bild- och formområden från och med hösten 2023, med löpande ansökan. Det är möjligt att söka mellan 8 000–50 000 kronor per ansökan.

För en stark bild- och forminfrastruktur i hela Dalarna

Stödstrukturer samt ökade möjligheter till produktion och samverkan skapar tillsammans med länets yrkesverksamma och organisationer inom bild- och formområdet en infrastruktur som stimulerar konstnärlig utveckling och produktion.

– Konstpedagogiska insatser och bild- och formupplevelser är en demokratisk rättighet och tillgång till ändamålsenliga produktionsplatser, arbetslokaler och verktyg, visningsytor samt kollegialt utbyte är viktiga förutsättningar för en bra produktion, säger Hans Johansson.

Bild- och formstödet kan exempelvis sökas för:

 • utställningsproduktion
 • publika arrangemang
 • programverksamhet
 • produktionsplatser
 • residensverksamhet
 • konstpedagogiska aktiviteter
 • förstudier
 • dokumentation och produktion av material för spridning samt marknadsföring, till exempel katalog, affisch och broschyr
 • deltagande i professionella sammanhang inom bild- och formområdet, till exempel konferenser, workshops och residens
 • utveckling av strukturer, metoder, arenor/plattformar inom bild och form området.

I bedömningen av ansökningar kommer ett eller flera av dessa områden prioriteras:

 • konstnärlig frihet
 • utbyte mellan professionella bild- och formutövare sinsemellan och/eller målgrupp
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • genomförbarhet.

Stödet finansieras genom en omfördelning inom ordinarie budget och beviljas i mån av tillgång av medel.

Mer information om bild- och formstödet finns här: Bild- och formstöd - Region Dalarna