stad och land i samspel
för dalarnas bästa

Centerpartiet Dalarnas syn är att stad och land är lika viktiga och att sam­spelet däremellan är en självklarhet och genom­syrar all vår politik.

Rösta på Centerpartiet den 11:e september.

För Dalarnas bästa.
För Sveriges bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.