VALPROGRAM 2022-2026
– FÖR DALARNAS BÄSTA

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Alla människors frihet och lika värde är utgångspunkten för vår politik. Vi tror på människors egen vilja och förmåga att ta ansvar för sig själva och varandra. Vi vet att det är företagsamhet, entreprenörskap och engagemang som bygger vårt samhälle och som kan skapa en hållbar utveckling. Därför vill vi att så många som möjligt ska vara delaktiga och ha inflytande i de beslut som de berörs av.

Relaterade nyheter