Dalarna
Centerpartiet lokalt

Lokala hälso- och sjukvårdsberedningar

Landstinget Dalarna har sex lokala hälso- och sjukvårdsberedningar.  Varje beredning motsvarar en valkrets i Dalarna.

Beredningarna ska ta till vara behovet av invånarnas inflytande på lokal nivå. De har inte rätt att fatta beslut men kan väcka frågor i landstingsstyrelsen. Beredningarna kan också vara remissinstans för landstingsstyrelsen i hälso- och sjukvårdsfrågor.

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska följa utvecklingen av hälso- och sjukvården inom sitt område. Folkhälsofrågor ska särskilt uppmärksammas.