Dalarna
Centerpartiet lokalt

Regionstyrelsen

Sofia Jarl, 1:e vice ordförande
Gagnef
070-243 02 65
e-post >>

Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande

Regionstyrelsens arbetsutskott, 1:e vice ordförande
Valberedningen, ledamot
Funktionshinderrådet, ledamot
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, ledamot
Dalarnas forskningsråd, ledamot
Privata rådgivare, ledamot

Anna Hed, ledamot
Mora
e-post >>

Dalarnas forskningsråd, företrädare årsmöte

Jonny Jones Rättvik

Jonny Jones, ersättare
Rättvik
e-post >>

Regionstyrelsens arbetsutskott, ersättare
Regionstyrelsens personalutskott, 1:e vice ordförande
Dala Airport AB, ersättare
Dalaflyget, ersättare

Göte Persson Falun

Göte Persson, ersättare
Falun
e-post >>

Tandvårdsnämnden, ordförande