FRAMTIDSTRO I BYAR & BYGDER!

Bild

VI VILL HA EN ÖPPEN FOLKKYRKA SOM SÄGER VÄLKOMMEN OAVSETT VEM DU ÄR. EN KYRKA SOM RÄKNAR MED DIG. CENTERPARTIET I FÄRGELANDA KOMMUN VILL UTVECKLA FOLKKYRKAN MITT I VÅR VARDAG DÄR VI BOR.

Kyrkan mitt i samhället betyder en modern och rolig kyrka. Folkkyrkan ska finnas i livets allra lyckligaste stunder-för förälskade par, nyblivna föräldrar, djärva tonåringar och under goda vardagar. Vigslar, dop och konfirmation är därför mycket viktiga. Gudstjänster, konserter och nya spännande aktiviteter genomförs även gärna utanför kyrkorummen, även i sorgen är folkkyrkan med.

När kris och katastrof drabbar en människa, en familj eller ett helt samhälle ska Svenska kyrkan finnas där med sina skyddsnät. Folkkyrkan vet att varje människa är värdefull. Folkkyrkan tröstar- utan att ställa frågor. Den som behöver hjälp möter en stor famn.

Vi säger; alla människor har lika värde. Därför kämpar vi för jämställdhet, decentralisering, samspel med naturen, rättvisa och solidaritet. Centerpartiet försvarar den lilla församlingen, där alla kan engagera sig. Där kan demokratin stärkas och en levande kyrka bidrar till en levande landsbygd. Det är bästa vägen att vara folkkyrka i hela landet.

Några förslag på hur Centerpartiet vill utveckla folkyrkan i våra församlingar:

• Fortsatt arbete med utveckling av barn och ungdomsverksamheten.

• Miljöarbetet skall fortsatt vara i fokus.

• Öka medlemsantalet genom att synliggöra kyrkans verksamhet.

• Kyrkan skall vara en mötesplats för alla.

• Ökad samverkan med kommun, lokala föreningar samt näringsliv.

• Verka för en utökad diakonal verksamhet, då hjälpbehovet ökar.

• Svenska kyrkan skall vara en attraktiv arbetsplats med stor öppenhet och gott arbetsklimat.

GÅ & RÖSTA (C) I KYRKOVALET DEN 17 SEPTEMBER!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.