Var med och påverka inför valet 2018

Bild

Ett nytt handlingsprogram med närodlad politik för valet 2018 o framåt

Kretsstyrelsen har tillsatt tre arbetsgrupper med uppdraget att ta fram underlag till ett nytt handlingsprogram att gå till val på samt driva framåt, från och med kommande mandatperiod. I grupperna finns en god blandning av nya och gamla engagerade. En spännande resa har börjat!

  • OKT: Uppstartskväll på Furåsen med besök från kommunledningen
  • OKT: Medelmsmöte/Öppet C-möte med fokus på valfrågor 2018
  • NOV-JAN: Grupperna processar, gör studiebesök m.m.
  • JAN: Avdelningarnas årsmöten ger inspel under januari månad
  • Slutligt material lämnas över till kretsstyrelsen för att bakas ihop
  • FEB: Kretsstyrelsen lägger fram ett förslag till kretsårsmötet

PÅVERKA HÄR VIA VÅR ENKÄT (KLICKA HÄR!)

Du kan också ta kontakt med oss för att göra inspel till grupperna.
Arbetet pågår in på nyåret, men pass på var ute i tid...

Skola & Bildningsgruppen
Sandra Hallberg, gruppordf.
Sandra.Hallberg@fargelanda.se

Samhällsutv. & Miljögruppen
Tobias Bernhardsson, gruppordf.
Tobias.Bernhardsson@fargelanda.se

Sociala-/omsorgsgruppen
Ann-Marie Jacobsson, gruppordf.
Amjac@telia.com