Rädda "Rosens" Demenskompetens

Det är därför dags för styrande socialdemokrater att vakna upp och dra tillbaka förslaget om stängning av demensavdelningen Rosen. Behoven av platser i äldreomsorgen lär under kommande år öka snarare än minska.

Centerpartiet fortsätter våra försök att påverka kommande beslut när det gäller avdelning Rosen. Våra förslag bygger på samma underlag som Äldreplanberedningens, bl.a. SCB:s befolkningsprognos som tydligt pekar på att andelen äldre lär öka. Andelen med någon typ av kognitiva problem lär således också öka. Mycket tyder på att vi kommer behöva säkra demenskomptens, liksom andra specialistområden på fler av kommunens boenden, snarare än färre. Då kan Håvestensgården nyttjas som demenscentrum samtidigt som vi utvecklar Solgården. Det är nämligen långt ifrån okej att det skiljer så mycket i kvalitet och omdöme mellan våra boenden, vilket är en negativ utveckling som vi sett under de senaste åren. Något som Socialdemokraterna vid rodret bär ansvaret för.

Faktum är att Centerpartiet vill satsa mer på Äldreomsorgen i Färgelanda kommun. I vår skuggbudget för 2018 har vi med 1,5 miljoner kronor mer till Äldreomsorgen, än de styrande partierna (S+V+L). Det handlar om 1,1 miljoner kronor ytterligare till öppnande av Håvesten 5 (idag stängd), totalt 2,6 miljoner kronor vilket de styrande partierna idag inte finansierar i sin budget. Därutöver har vi 100 000 kr till daglig verksamhet och 300 000 kr för att behålla bemanningen på Solgården. Det står klart att mer kommer krävas framöver till kommunens äldreomsorg, då behöver vi utveckla verksamheterna snarare än att avveckla. Centerpartiet står för ett nytt ledarskap för hela Färgelanda kommun.

Maino Svensson (C)
Ledamot Äldreplansberedningen

Tobias Bernhardsson (C)

Oppositionsråd & vice ordf. Kommunstyrelsen