"NÄRA VÅRD & TRYGG OMSORG”

Att vi som individer har möjlighet att påverka och göra våra egna val så långt det är möjligt är för oss i Centerpartiet en självklarhet.

Då måste också samhället göra detta möjligt med hjälp av ett servicenära boende, tillgång till kollektivtrafik, goda kommunikationer och service i övrigt såsom data, tele mm.

Det är viktigt att våra äldre känner sig trygga i sin tillvaro. När vi åldras stöter vi obevekligen på vissa hinder, fysiska som psykiska. Äldreomsorgen ska präglas av ett focus på brukaren med dess behov av trygghet och fysisk respektive psykisk stimulans där individens egna önskemål och förutsättningar måste få vara vägledande.

Vi ser i dagsläget ett stort behov av trygga och strategiskt placerade bostäder i våra samhällen, det är viktigt att en byggnation kommer till stånd för att tillgodose dessa behov. Då kan vi också utveckla träffpunkterna med till exempel matservering caféverksamhet mm. vid Solgården och Lillågården i samverkan mellan ideella och offentliga resurser.

I takt med att allt fler blir äldre och att allt fler drabbas av demens i någon form ställs det större krav på demensvården. På Håvestensgården har vi en verksamhet att vara stolta över, som kan ge den vård och omsorg som krävs. Vi ser också nödvändigheten att bygga upp en kompetens på de övriga boendena i takt med att demenssjukdomar ökar.

Vi ska ta tillvara den spetskompetens som finns på Håvesten i uppbyggande av vidare kompetens på Solgården och Lillågården.

THOR-BJÖRN JAKOBSSON (#2)

Thor-Björn bor i Järbo och är lantbrukare.

Han vill ha brett förankrade politiska beslut och mindre blockpolitik.

Skola och omsorg är viktigt och nya företagsetableringar ska kunna etableras snabbt o effektivt.

Mest stolt är Thor-Björn över arbetet med den förra Äldreplanen, 2008-2017, som han ledde i Välfärdsberedningen. Denna plan har legat till grund för såväl utformningen av Demensboendet vid Håvestensgården, med hemlagad mat på varje avdelning, samt avdelningen Rosens demensboende vid Solgården.