"TIDIGA INSATSER I TRYGGA SKOLOR”

Med tidiga insatser ges alla barn rätt förutsättningar att hänga med i skolan. I första hand är det i de tidiga åren i grundskolan som grunden för vidare utbildning läggs.

Skolan skall vara en trygg punkt och det är ofta här som barn hamnar i sitt första sociala sammanhang utanför det egna hemmet. Det är många gånger i skolan som djupare vänskapsrelationer skapas, personlig utveckling upptäcks och för vissa barn är skolan den enda trygga punkten som existerat någonsin.

Centerpartiet står för att skolorna i Färgelanda kommun skall ha förutsättningar att utvecklas och stå sig, resultatmässigt, i konkurrens med såväl omkringliggande småorter som städer. En långsiktig plan behövs som innefattar åtgärder för god kvalitet samt ändamålsenliga lokaler och skolgårdar. Att ha en plan för framtidens skolor handlar i grund och botten om att ta ansvar för en hållbar utveckling.

Om barnen känner tillfredsställelse i undervisningen så kommer måluppfyllelsen av sig självt. Vi behöver därför som arbetsgivare erbjuda arbetsplatser som lockar duktiga lärare att söka sig till våra skolor - och vilja stanna över tid.

Det är dags att satsa på småskolorna och bygga från grunden för att visa att vi ska framåt!

SANDRA HALLBERG (#4)

Sandra bor i Färgelanda och är leg. sjuksköterska och jobbar på Näl. Hon är intresserad av att utveckla skolor och utbildning för barn och unga i Färgelanda kommun.

Frågor som rör vård/omsorg, föreningsliv och företagsamhet ligger också henne varmt om hjärtat.

Sedan 2017 sitter Sandra med i kommunstyrelsen och hon har även lett Centerpartiets lokala arbetsgrupp för barn- och utbilningsfrågor.

Erfarenheter från föreningslivet har hon också efter flera år i styrelser för bl.a. Färgelanda ridklubb.