"TRIVSAMMA MILJÖER FÖR BOENDE & BESÖKANDE"

Färgelanda kommun med sitt fantastiska läge ska både inbjuda nya invånare och vara ett naturligt val för hemvändare.

I kommunen finns stor utvecklingspotential för boende i livets alla skeden. Vi behöver attraktiv tomtmark beredd för byggnation, i såväl trygga bostadsområden och i sjönära lägen.

I Färgelanda kommun ska människor välja att bo där de vill med tillgänglig service i närheten.

Våra medborgare är våra medspelare och är en stor tillgång för att visa på var vi kan förbättra miljön där vi lever så vi hela tiden kan förbättra genom te.x upprustning, skyltning och utsmyckning. De driver också vårt rika föreningsliv där kommunen ska hjälpa till att stötta och ta till vara på utveckling och nytänk.

Vi vill marknadföra vår kommuns vackra natur och öka vår besöksnäring. Till det behövs bl.a bättre kommun - och turistinformation på strategiska platser i kommunen och bra uppdaterad info på nätet.

LOUISE BLOM (#3)

Louise driver egen frisörsalong och bor i Högsäter.

Hon känner starkt för föreningslivet och en kommun där barnomsorg, skola och åldrande kan anpassas till individen. Självklart med ett närproducerat och ”grönt” tänk.

Sedan 2010 sitter Louise med i styrelsen för bostadsbolaget Valbohem AB. Detta har gett en stärkt insikt kring våra bygder & orters potential att utvecklas.