"VÄXTKRAFIGA BYGDER & NÄRPRODUCERAD MAT"

I Färgelanda kommun finns växtkraftiga orter och bygder, med en stark anda av såväl föreningsverksamhet som företagsamhet. Det är engagerade människor som bäst driver utvecklingen i en positiv riktning.

Kommunen behöver jobba med att förenkla sina processer och fokusera mer på tillväxt än på krångel och hinder. Både när det gäller plan och byggfrågor som när det gäller tillsyn. Det är företagen som skapar. Små och medelstora företag står för 4 av 5 nya jobb i vårt land. Här kan även kommunen svara upp med en aktiv arbetsmarknadspolitik så att matchning förbättras och utanförskap byts mot inkludering. Fler ska jobba och få bidra istället för att få bidrag.

För Färgelanda kommun, med företagsamhet och engagemang som ledstjärnor, kan också med fördel gå före och visa vägen när det gäller miljö och grön tillväxt. Hand i hand med landsbygdsutvecklingen har vi alla möjligheter att jobba för mer närproducerad mat på tallriken i kommunens kök och stärkt självförsörjning när det kommer till livsmedel. Lika stora möjligheter har vi att kunna visa vägen när det gäller hållbar, närodlad energiproduktion samt sett till att ta vara på modern teknik för att utveckla såväl välfärdstjänster som service för våra invånare runtom i hela kommunen.

Små kommuner står inför stora utmaningar framöver när budgetar ska gå ihop och gamla arbetssätt ständigt sätts på prov mot nya metoder. Här gäller det att vara flexibel, främja decentraliserade lösningar framför centralisering och se styrkorna som vi små kommuner har, i samverkan med andra.

TOBIAS BERNHARDSSON (#1)

Tobias bor i Stigen och är oppositionsråd för Färgelanda kommun.

Han brinner för landsbygdsutveckling, småföretagande samt en trygg och tillgänglig service i hela kommunen.

Sedan 2010 sitter Tobias med i kommunstyrelsen och sedan 2013 är han gruppledare för Centerpartiet. Han tycker att utvecklingen behöver formas i dialog med bättre förankring, så att en starkare kommun kan byggas tillsammas framåt.