EU-val viktigt för landsbygden

Skogen och jorden ska brukas, inte förbrukas

26 maj är det dags för svenska väljare att ta sig till vallokalerna igen, denna gång är det Europas framtid det gäller. Det är säkert en och annan ute i stugorna som känner sig lite mätt på politik efter den långdragna regeringsbildningen. Men nu gäller det att skaka av sig det och fatta nya krafter inför det val som faktiskt kan vara det allra viktigaste för oss på landsbygden.

Vad som händer i EU kan kännas långt borta i din vardag, men det påverkar dig mer än du kanske
tror.

  • Centerpartiet kämpar för mer frihet, öppenhet, jämlikhet och medmänsklighet Europa.
  • Vi vill ha ett grönare och mer demokratiskt EU som fokuserar på rätt saker.
  • Centerpartiet är ett parti som står upp på böndernas sida både i Sverige och Europa. De gröna näringarna kan spela en avgörande roll i den gröna omställningen.
  • Centerpartiet vill att den svenska skogen ska bidra till att göra EU:s
    ekonomi mer biobaserad. De gröna näringarna bidrar med material, energi samt sund och säker mat som är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen.

Det viktigaste när det gäller EU:s jordbrukspolitik är hur resurserna används. För Centerpartiet är det självklart att en större andel av budgeten bör användas för att aktivt arbeta för den gröna omställningen i jordbruket. Det svenska lantbruket har kommit långt och svenska bönder gör stora insatser i miljöarbetet, men resten av EU måste öka takten i omställningen. Fossila bränslen behöver bytas till förnybara motsvarigheter.

Användningen av antibiotika måste minska. En översyn av art- och habitatsreglerna och fågeldirektivet måste göras för att anpassas till lokala och regionala förhållanden. Och läckage av
näringsämnen, som leder till övergödning i hav och vattendrag, måste förhindras.

Skogen och jorden ska brukas, inte förbrukas. Genom ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart brukande kan de gröna näringarna skapa stora miljömässiga och ekonomiska värden, samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. EU-samarbetet och det svenska medlemskapet är värda att försvara.

Rösta den 26 maj för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa.

Av Faraah Mohamud.