FÖRENINGSLIVET STÅR FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

För oss Centerpartiet Färgelanda kommun är vårt rika föreningsliv oerhört värdefullt. Engagemanget i ideella föreningar skapar gemenskap, levande bygder och ett aktivt liv för alla åldrar. Därför behöver föreningslivet värnas även fortsättningsvis.

Det ideella engagemanget inom ramen för föreningsliv står för mycket av det utbud och den livskvalité som erbjuds i Färgelanda kommun. Föreningslivet är en samlande kraft och bär tillsammans upp en rik mångfald av kultur, aktivitet, sport, idrott, gemenskap, möteslokaler, vandringar, kurser och utbildningar mm. Kort sagt hjärtat i våra samhällen och bygder.

Vi i Centerpartiet anser att Färgelanda kommun ska sträva efter att ge bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet att bedriva sin verksamhet till glädje och nytta för oss alla. Därför behöver politiken för det lokala föreningslivet föras utifrån långsiktighet och stabilitet.

Det regelverk för föreningsbidrag som gäller sedan 2014 bygger på en överenskommelse mellan partierna i Färgelanda kommun. En viktig princip här är att aktiviteter och att engagera människor (främst kategorierna barn/unga och äldre) i sin verksamhet ska stimuleras i större utsträckning. Stöd direkt riktade till att ersätta driftskostnader i lokaler och anläggningar ska gynnas i mindre utsträckning. Idag kan vi se att ca 60% av stödet går till aktiviteter och 40% till anläggningar. Detta ska jämföras med det gamla regelverket (innan 2014) där endast 20% av stödet baserades på aktiviteter och 80% gick till anläggningsstöd.

I Färgelanda kommun finns idag drygt 100 registrerade föreningar som tillsammans delar på cirka 2,2 miljoner kronor i stöd för aktiviteter och anläggningar.

Centerpartiet vill:

  • Att föreningslivet även fortsatt ska värnas genom ett långsiktigt och stabilt regelverk inom ramen för kommunens bidragsregler.
  • Stå upp för den överenskommelse som slöts mellan partierna år 2014 som har bäddat för just långsiktiga spelregler för föreningar i Färgelanda kommun.
  • Att kommunen genom stöd och hjälp till föreningar och dess eldsjälar ska underlätta för föreningarna att kunna bedriva och utveckla sina verksamheter.