Fyra år av handlingskraft väntar!

Ny förskola ska byggas i Färgelanda. Skolorna i Ödeborg, Högsäter och Färgelanda behöver renoveras. Idrottshallarna behöver en efterlängtad uppfräschning. Dessutom är inriktningen att ett nytt äldreboende ska byggas som tillför fler platser och som skulle kunna ersätta både Lillågården och Solgården, vilka istället då kan byggas om till servicenära lägenheter av förslagsvis någon privat aktör. Vi vill att det nya äldreboendet byggs i Högsäter. Service som förskola, skola och äldreomsorg måste även i framtiden kunna finnas i fler orter än endast i Färgelanda tätort.

Kommunen borde ha kommit längre i det strategiska utvecklingsarbetet. De senaste åren har politiker och förvaltning lagt ett såväl betydande som behövligt fokus vid att utveckla styrning och ledning. Skapa ordning och reda bland interna processer. Genomlyst ekonomin. Gett uppdrag och börjat få fram underlag inför kloka och långsiktigt hållbara beslut. Vi tycker också att kommunen borde kommit längre, men vi är också stolta över det gedigna arbete som förvaltningen genomfört.

När allt fler blir äldre, när behoven ökar av insatser i skolans tidiga år och när eftersatt underhåll i kommunens lokaler behöver åtgärdas. Då krävs politisk handlingskraft. Vi har denna mandatperiod tillfört mångmiljonbelopp i kommunens budget till skola och äldreomsorg. Medel som förstärker äldreomsorgen och som har räddat personal i skolorna. Ytterligare medel kommer behövas och då behöver också invånarantalet öka. Därför är arbetet med ökat byggande fortsatt i fokus, där det mest synliga resultatet av arbetet är Valbohems nu pågående nybyggnation på Sågverksvägen.

Prioritering krävs alltid och allt låter sig inte göras på fyra år. Nu är mycket av grunden lagd som kommer kunna bidra till en skjuts framåt för utvecklingen de kommande åren. Detta vill vi göra tillsammans med näringsliv, föreningsliv och medborgardialog. Politikens uppgift är att sätta upp målen och staka ut riktningen. Vi i Centerpartiet sitter inte på händerna utan arbetar ständigt för utveckling med hela kommunens bästa för ögonen. Därför söker vi nu väljarnas förtroende att de kommande fyra åren ta ansvar och leda arbetet med att utveckla kommunen i en hållbar riktning. Nu väntar fyra år av handlingskraft.

Ann Blomberg (c)
Tobias Bernhardsson (c)
Sandra Hallberg (c)
Thor-Björn Jakobsson (c)
Faraah Mohamud (c)
Louise Blom (c)