SMÅSKALIGHET OCH TIDIGA INSATSER - FÖR BARNENS BÄSTA!

För oss i Centerpartiet är det viktigt att ge tidiga insatser för att barnen ska kunna utvecklas och följa med i pedagogiken. Därför vill vi rikta mer av skolpengen till de tidiga skolåren. Med den nya resursfördelningsmodell som nu införts blir detta möjligt att styra.

Vi vill att service som skola och förskola ska finnas nära. Vi tror på småskaligheten och den
genuina kvalitet liksom trygghet som detta ofta medför. Här krävs ledarskap och attityd som främjar utveckling av små skolor. Något som vi ser finns idag och som kan fortsätta utvecklas i kommunens skolor, som alla är relativt små.

Centerpartiet har drivit på för att ta tag i det stora underhållsbehov som finns i kommunens skolor och förskolor. Detta kommer innebära stora investeringar de närmaste åren, men det kan inte vänta. Kommunfullmäktige har redan nu fattat ett viktigt beslut; Att samordna tätortens förskolor och projektera för en ny förskola i Färgelanda, istället för att renovera de gamla vilket skulle bli dyrare och mer kortsiktigt. Därefter behövs investeringar i Ödeborg och Högsäter! Vi menar att är det någonstans som verksamheterna kan centraliseras så är det i centralorten, utan att det ska behöva drabba serviceutbudet i de andra orterna.

Vi har, tillsammans med Liberalerna, tillfört miljonbelopp för att rädda personal i våra skolor sedan statsbidragen försvann. Idag ligger vi på en nivå som är likvärdig med andra jämförbara kommuner i landet. Genomlysningar och idogt arbete med ekonomin har gett effekt, men är också krävande för
verksamheterna. Framtiden kommer dock att fortsätta utmana oss alla. Nya arbetssätt, ny teknik och nya lösningar behöver vara ledstjärnor för all offentlig verksamhet de kommande åren.

Samtidigt ska vi vara stolta över allt det arbete som gjorts och som görs runtom i våra skolor av vår kompetenta personal. Resultaten har denna mandatperiod stigit, i åk 9 avs uppnådda kunskapskrav i alla ämnen samt godkända betyg i matte, svenska och engelska i åk 6. De signaler vi får är också att
resultaten ser bra ut även efter vårterminen 2022. Denna utveckling måste få fortsätta framöver!

I Färgelanda kommun är skolorna bland det viktigaste vi har. Både för barnen och för bygden. Vi ska vara stolta över att vi med en utsträckt geografi har skolor på flera platser – såväl kommunala som fristående föräldradrivna.

Tobias Bernhardsson (c)
Ordförande Utbildningsnämnden