Färgelanda
Centerpartiet lokalt
 • / Vår politik

Vår politik

Centerpartiet står för ett nytt ledarskap med närodlad politik som ser att hela kommunen har förutsättningar att utvecklas. Vi vill se långsiktiga investeringar och hållbar planering, snarare än kortsiktighet och akututryckningar. Vi prioriterar trygghet & växtkraft i hela kommunen. Tillsammans och i dialog bygger vi en starkare kommun som utvecklas och blir en plats där fler vill bo, driva sitt företag eller göra ett besök. Färgelanda kommun kan bättre. Vi vill framåt!

Vilken väg väljer du?

Ödeborg skola

TIDIGA INSATSER I TRYGGA SKOLOR

 • Införa tidiga insatser för att ge alla barn rätt förutsättningar att hänga med i skolan, så att resurser kan läggas i de klasser där det krävs.
 • Sikta på total måluppfyllelse redan i åk 3.
 • Ge förutsättningar för fysisk aktivitet varje dag.
 • Jobba för att stimulera intresset för högre studier.
 • Värna stärkt samverkan med privata aktörer, som friskolor och föräldrakooperativ, samt uppmuntra nya när det visas intresse.
Sandra Hallberg

NÄRA VÅRD &
TRYGG OMSORG

 • Skapa trygga boenden med närhet till service i både Färgelanda och Högsäter samt utveckla träffpunkter på Solgården och Lillågården.
 • Säkerställa demenskompetens på samtliga äldreboenden.
 • Ge äldre ökad valfrihet både när det gäller boende och innehåll i hemtjänst.
 • Utveckla dagverksamhet och anhörigstödet bl.a i samverkan med frivilligorganisationer.
Sandra Hallberg
Sandra Hallberg

TRIVSAMMA MILJÖER FÖR BOENDE & BESÖK

 • Underlätta och öka bostadsbyggandet.
  Snabbare handläggningstider och rådgivning vid bygglov. Beredd tomtmark i trivsamma lägen te.x med sjönära boenden kring Stigen och Rådanefors. Få fart på byggandet och därmed en mer rörlig bostadsmarknad. Planera för nytt hyreshus i Högsäter.
 • Stötta lokala evenemang och mötesplatser.
  Kommunen ska bidra med utrustning och/eller finansiella medel till evenemang skapat av föreningar. Utveckla befintliga mötesplatser och skapa nya för både yngre och äldre. Kommunen ska utgöra en resurs för våra byar, bygder och orter.
 • Ta vara på orternas potential.
  Skapa trivsamma intryck och miljöer utifrån medborgarnas önskemål. Skapa strategiska platser för turist och kommuninformation. Vi vill marknadsföra och skylta upp vår vackra kommun så att fler väljer att besöka oss.

VÄXTKRAFTIGA BYGDER & NÄRoldad MAT

 • Förenkla för småföretagande & inkludering
  I dialog skapa förutsättningar, både när det gäller utveckling och kompetensförsörjning. Fler närodlade upphandlingar inom olika områden. Kommunen kan och ska förenkla sina processer, t.ex. vid tillstånd och tillsyn.
 • Främja förnybar energi & närodlad mat.
  Vi vill lyfta fram den förnybara energin, med exempelvis biogas och solceller, mer träbyggnation och närproducerad mat på tallriken i kommunens kök. Prioritera åtgärder som ger miljönytta.
 • Landsbygdsutveckla framåt!
  Stötta utvecklingen av orter och bygder, ta fram en framtidsplan för varje kommundel. Inför en landsbygds-utvecklingspott och hämta hem mer t.ex. EU-stöd.
Sandra Hallberg

äldre valfilm från valet 2014: