Färgelanda
Centerpartiet lokalt
Bild

Rondelluppropet

Säkerheten för barn och unga måste gå först!

Därför behöver kommunens farligaste vägkorsning (På 172:an, vid Preem) byggas om så att farten genom korsningen sänks och barnen säkert kan ta sig över till bl.a. Fotbolls/Friidrottsanläggningen vid Högalid. Detta är den enda korsningen av detta slag där hastigheten idag är vårdslösa 80 km i timmen. Så kan vi inte ha det. Frågan har varit uppe förut, men har då ej fått gehör från bl.a. Trafikverket. Med nya förslag från kommunen riskerar trafiksituationen tvärtemot att försämras, genom att flera avfarter kläms in på en kort sträcka, där hastigheten fortsatt blir vårdslös med skymd sikt från från vissa håll. Bättre lösningar behövs.

Nu är det hög tid att ta ett riktigt omtag kring frågan. Därför behöver vi din hjälp.

 

Ta ställning - skriv på detta upprop:


UPPROP FÖR EN TRAFIKSÄKER LÖSNING VID KOMMUNENS FARLIGASTE KORSNING!
Vi hanterar personuppgifter enl. PUL-lagstiftningen och lämnar ej över e-postadresser till tredje part.